COS Systems är ett av flera IT-företag som fått stöd av Norrlandsfonden genom lån. På bilden några av de anställda. Bakre raden: Olof Mårs, Robert Johansson, Roger Olofsson, Oskar Qvarnström, Mattias Viberg. Främre raden: Spencer May, Mikael Israelsson, Isak Finér, Anders Lindehall.
COS Systems är ett av flera IT-företag som fått stöd av Norrlandsfonden genom lån. På bilden några av de anställda. Bakre raden: Olof Mårs, Robert Johansson, Roger Olofsson, Oskar Qvarnström, Mattias Viberg. Främre raden: Spencer May, Mikael Israelsson, Isak Finér, Anders Lindehall.

Nytt starkt år av Norrlandsfonden

Norrlandsfonden fortsätter stötta företag i norr med lån. Under 2017 beviljades lån på 330 miljoner kronor.

Norrlandsfonden lånade ut 330 miljoner kronor till företag under 2017. 2018 blir också starkt med ett extra tillskott på 200 miljoner kronor från regeringen.

Under de senaste åren har ett flertal IT- och teknikföretag fått stöd via Norrlandsfonden. Vitec, COS Systems, Likvor, North Kingdom, Smart Video, Smartplanes och Clavister är exempel på teknikbolag som Norrlandsfonden lånat ut pengar till.

I ett pressmeddelande berättar Norrlandsfonden att den fortsätter att stötta växande företag i norra Sverige. Under 2017 beviljades lån på 330 miljoner kronor. Lånen har i kundföretagen skapat förutsättningar för investeringar och utökat rörelsekapital på drygt 2,4 miljarder kronor.

Norrlandsfonden har under året fått 87 för fonden helt nya kunder och det med en god spridning i branscher och över den norrländska geografin.

– Min bedömning är att behovet av Norrlandsfondens topplån växt i en kreditmarknad påverkad av ökade regleringskrav på bankerna, säger Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

En annan intressant aspekt under 2017 är att det i de enskilda finansieringsuppläggen finns allt mer av externt tillfört ägarkapital. Enligt Norrlandsfonden pekar det på en vitaliserad norrländsk riskkapitalmarknad med ett ökande antal affärsänglar som valt att investera i Norrlandsfondens kundföretag.

Regeringen kom under 2017 med ett särskilt besked om att under 2018 tillföra Norrlandsfonden 200 miljoner kronor i ett kapitaltillskott.

– Detta för att säkerställa Norrlandsfondens långsiktiga kapacitet att kunna erbjuda kompletterande topplån till företag i norra Sverige, säger Söderström.

En annan nyhet är att samarbetet med den Europeiska Investeringsfonden, EIF, som ger Norrlandsfonden möjlighet till riskdelning i finansieringen av tillväxtföretag, har förlängts ytterligare ett år.