Elin Bjuhr
Policyfabriken lanserar webbverktyg för att hjälpa företag skriva policys. Elin Bjuhr är HR-konsult och vd för bolaget.

Nytt webbverktyg för tuffa personalfrågor

Kränkande särbehandling, jämställdhet, alkohol. Policyfabriken vill ge företag fungerande policys inom en mängd områden.

Idag måndag lanseras Policyfabriken för en större publik. Tjänsten har redan funnits i något år, men efterfrågan har vuxit och nu är det dags att trycka ordentligt på startknappen, menar Elin Bjuhr, vd för Din HR-partner, som står bakom tjänsten.

– Den här tjänsten har vuxit fram utifrån ett behov som mina kunder har. De måste ha policys och vill ibland ha ett enkelt sätt att ta fram dem. Så det här är en hjälp på vägen, säger HR-konsulten Elin Bjuhr.

– Jag vill så ett frö till eftertanke kring olika svåra frågor och hur de ska hanteras. Jag brinner för att lösa företagares problem, fortsätter Elin Bjuhr.

Onlineverktyg
Policyfabriken är ett onlineverktyg som hjälper företag att ta fram olika personalpolicys. Genom att besvara ett antal frågor via ett webbformulär får företaget en policy som uppfyller lagens krav. Alkohol och droger, arbetsmiljö, kränkande särbehandling, löner, jämställdhet, rehabilitering och sexuella trakasserier är några av exemplen på policys som ett företag kan få ut från Policyfabriken.

– Webbplattformen är ett snabbare alternativ som är långt bättre än att plagiera något från internet, säger Elin Bjuhr.

It-veteraner
Med sig i Policyfabriken har hon it-veteranerna Johan Hellström, vd Alltele, och Torstein Bratvold, styrelseordförande i Umebygdens Etableringscentrum och tidigare vd för Upkeeper Solutions. Båda har gått in som delägare. Det är ett samarbete som Elin Bjuhr inte nog kan lovorda.

– Johan Hellström har gett mig feedback bland annat på det tekniska och på affärsmodeller, och Torstein Bratvold har funnits med mig ända sedan min tid på inkubatorn BIC Factory då han ingick i min skuggstyrelse. De har varit otroligt betydelsefulla.

– På BIC Factory träffade jag också min första utvecklare som tog fram en prototyp. BIC har stått för kontakter och kompetens som gett mig mycket, säger Elin Bjuhr.

Med i utvecklingen av Policyfabriken har även Acino funnits för att bygga den tekniska plattformen, samt Pondus med design.

Personalpolicys som det finns lagkrav på
Policyfabriken räknar upp följande policys som krävs enligt lag:

 • Alkohol och droger
 • Arbetsmiljö
 • Hot och våld
 • Kränkande särbehandling
 • Olycksfall och tillbud
 • Rehabilitering
 • Sexuella trakasserier

Fler policys att titta på

 • Företagskort
 • Jämställdhet
 • Klädpolicy
 • Likabehandling
 • Lönepolicy
 • Rekrytering
 • Representation
 • Trafiksäkerhet

Läs mer på Policyfabriken om policys.