Peter Olofsson, Magdalena Andersson och Erik Bergkvist
Regional Digital Agenda för Västerbottens län idag antagen av Region Västerbottens fullmäktige och undertecknad av Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting.

Ökad digitalisering för ett levande Västerbotten

Digitaliseringen och internet är en förutsättning för att människor ska kunna bo och leva i hela Västerbotten. Det är grunden för en digital agenda som nu är antagen för länet.

Den
digitala agendan för Västerbotten
sätter ett mål om att 95 procent av Västerbottens invånare ha tillgång till 100 Mbit/s, år 2020, en ambition som är högre ställd än de nationella målen. Västerbottens nuvarande nivå är att 74 procent av invånarna har tillgång till 100 Mbit/s, jämförbart med 53 procent för riket.

Men trots ett av världens bästa bredband är det fortfarande cirka 30 000 Västerbottningar som inte använder internet, något som tas upp och behandlas i agendan. Det digitala är vardag och omfattas i alla utvecklingsområden, allt från miljö, utbildning, hälsa, vård och omsorg, jämställdhet och mångfald.

– Tidiga och långsiktiga insatser har lett till var vi är idag men även i framtiden kommer det behövas insatser från samhället, vilket är väl värda investeringar. Vi ligger i utkanten av Europa och måste ligga i framkant. Utvecklingen av digitala tjänster och smarta produkter kräver god kvalitet för bästa möjliga effekt, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Digitaliseringen en förutsättning

Landshövding Magdalena Andersson beskriver digitaliseringen som en förutsättning för att människor ska bo och verka i hela Västerbotten, att digitaliseringen nu har blivit en del av livet. Användningen förväntas öka och hon nämner landsbygdsprogrammets 88 miljoner kronor som en möjlig del i utvecklingsarbetet.

Landstingsråd Peter Olofsson uttrycker att digitaliseringen lägger grunden för att landstinget på ett bättre sätt kan nå ut med den vård som medborgare önskar och kan förvänta sig. Men han tror inte att det stannar vid framgångarna vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och införande av digitala vårdrum. Han tror inte att vi ännu vet vad framtiden kan innebära.

Sju områden

Regional Digital Agenda innehåller sju strategiska områden:
Digital delaktighet och kompetens 
Utveckla det digitala lärandet 
Ökad delaktighet, kvalitet och effektivitet inom hälsa vård och omsorg 
Den uppkopplade regionen 
Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling 
Stärka forskning och innovation utifrån ett digitalt perspektiv 
Ett hållbart och smart digitalt samhälle

Läs
Digital Agenda för Västerbotten.

Bakgrund till digitala agendan

I maj 2012 började arbetet med den regionala digitala agendan för Västerbotten i samband med ett besök av och rundabordssamtal med IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Tillsammans signerades en avsiktsförklaring där Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting ställde sig bakom de nationella målsättningarna.

Avsiktsförklaringen innebar också att i bred samverkan med aktörer i näringsliv, akademi och det civila samhället ta fram en regional digital agenda för Västerbotten.

Regionförbundet har samordnat arbetet med framtagandet i samarbete med en arbetsgrupp bestående av länsstyrelsen, landstinget, kommunerna, akademin, näringslivet och det civila samhället. Ett antal aktiviteter har även anordnats under processen för att skapa ytterligare dialog och inspel.

Foto: Mariann Holmberg


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 27 november, 2014Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

27 november, 2014