Onsitus

Onsitus leder säkerhetssatsning för byggbranschen

När Sveriges Byggindustrier tar fram en träningsanläggning för säkerhet så är det Umeåföretaget Onsitus som projektleder satsningen.

I Finland har fysiska träningsanläggningar, s.k Saftey Training Parks, använts för att träna de som arbetar i byggbranschen på säkerhet. Sveriges Byggindustrier har studerat det finska konceptet i en förstudie och sett ett behov av att utveckla säkerhetsutbildningen även i Sverige.

Konceptet är en fysisk plats med tillämpad träning i säkerhet och reflektion kring säkerhetstänk. Samtidigt är anläggningarna ett medel för att utveckla säkerhetspedagogik. I parkerna finns träningsområden för såväl bygg som industri, el och handel.

Förstudien, som inleddes 2016, visade ett tydligt intresse för en svensk säkerhetspark och tidigt i år togs beslutet om att bygga på en 1 000 kvadratmeter stor yta utanför Arlanda. Fördelarna med en säkerhetspark är många. Det blir ett mer handgripligt sätt att öva på och föra dialog om olika säkerhetsrisker.

Utgångspunkt i riskområden

Umeåföretaget Onsitus, som tidigare har fått affärsstöd av Uminova Innovation, är experter på säkerhet och har fått uppdraget att projektleda satsningen. Projektet leds av Hans Hedberg.

– Stationerna i parken utgår från de riskområden som finns på arbetsplatsen. Ett antal områden är redan under planering, som arbete på hög höjd, arbetsplatser trafikerade med tunga fordon, säkert schakt, liftar, ställningar, stegar och bockar samt tunga element och säkra lyft, säger Hans Hedberg.

– Det som är spännande är att det är behoven i branschen som styr aktiviteterna. Tanken är att vi ska kunna bygga upp stationer där man kan öva på scenarier utifrån olyckor som drabbat branschen, säger Hans Hedberg

Parken i Uleåborg i Finland, som det svenska projektet har tittat nära på, har 21 stationer där man kan öva på allt ifrån arbete vid järnväg till arbete med handhållna maskiner.

Tas i bruk 2019

I oktober påbörjas planering och projektering av markberedningen och till nästa år planeras en park med ett antal stationer stå på plats. Tanken är dock att parken ska utvecklas kontinuerligt.

– Sveriges Byggindustrier är i första hand huvudmannen och går in med medfinansiering, men tanken är att fler intressenter ska komma med och det finns planer på att få med andra branscher, säger Berndt Jonsson från Sveriges Byggindustrier.

Han har själv noterat ett stort intresse i branschen för säkerhetsparken.

– De som känner till konceptet sedan tidigare säger ”äntligen”, medan de som hör om det för första gången tycker att det är en mycket bra idé.


Text av: Linus Stark

Fotograf: Sveriges Byggindustrier

Publicerad: 17 september, 2018Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Linus Stark

Sveriges Byggindustrier

17 september, 2018