Olof Kinell, Unn Swanström, Haval Khosro
Unn Swanström, tidigare student på Civilingenjörsprogrammet för Interaktion och design vid Umeå universitet är en av föreläsarna på Webbdagarna. På bilden tillsammans med kollegorna Olof Kinell och Haval Khosro från Netlight.

Öppna data är samhällets digitala råvara

Öppna data kan ses som det digitala samhällets råvara, det kan jämföras med järnmalm, menar Per Dinborn, en av de ansvarig för projektet Open North.

I våras började Per Dinborn, verksamhetsstrateg på Skellefteå kommun, att samtala med kollegor på Umeå kommun. Diskussionerna handlade om hur all data som finns inom organisationerna skulle kunna göras tillgänglig på ett vettigt sätt. Inom kort anslöt även Luleå tekniska universitet och Umeå universitet och tillsammans drog de igång projektet
Open North
som går ut på att öka både utbud och återanvändning av data med syfte att stimulera till innovation och transparens.

– Först och främst finns det ett EU-direktiv som säger att alla offentliga organisationer är skyldiga att göra data som inte är sekretessbelagd tillgänglig. Det är en förutsättning för en fungerande demokrati att varje medborgare har tillgång till den. Det har de i dag också tack vare offentlighetsprincipen, men det är ett onödigt tidskrävande arbete att ta fram det vid varje enskilt tillfälle. Nu har vi byggt en tjänst, en webbplats där vi kopplat på en mängd databaser som vem som helst kan använda sig av, säger Per Dinborn i ett pressmeddelande från Skellefteå kommun.

Jämför med järnmalm

Och det öppnar möjligheter, inte minst i ekonomisk termer. För öppna data kan ses som det digitala samhällets råvara, det kan jämföras med järnmalm, menar Per Dinborn.

– Vi gräver upp den och lägger den i en hög. Sedan kommer någon och gör pellets av den innan ytterligare någon gjuter ett stycke järn. Precis så är det. Vi lägger ut den öppna datan, någon sorterar, kombinerar och säljer vidare till en programmerare som skapar en app, förklarar Per Dinborn.

Fundera inte så mycket

Vid en konferens som Open North genomförde i oktober i Skellefteå lyftes potentialen inom öppen data fram. Leif Rehnström, vd på Hello Future, var en av föreläsarna. Han anser att myndigheter och offentligt styrda företag inte ska fundera så mycket:

– Lägg bara ut det. Någonting bra kommer att hända. Även om det på förhand är svårt att säga vilka produkter och tjänster det kan leda till, är det viktigt att möjliggöra utvecklingen. Den öppna datan i sig har inget värde förrän den kombineras med andra saker.

Även Googles representant på plats gick på samma linje:

– Var modiga. För vad ni än gör, gör ni för lite, säger David Mothander, ansvarig för bolagets samhällspolitiska frågor i Norden, Estland och Litauen.

Än så länge är mängden data i Open Norths tjänst ganska liten och begränsar sig till exempelvis kommunens kundtjänst och budget. Projektet har bara börjat, men det kommer att växa.

– Jag är övertygad om att när den inledande oron och den efterföljande hajpen lagt sig, kommer vi att se nyttan med det, säger Per Dinborn.