Öppnar dörren till affärer i USA

Det finns stora möjligheter för bolag som vill växa i USA, var budskapet från Dillon Banerjee, USA:s ambassad, vid ett möte med bolag i Umeå.

Uminova Innovation har genom initiativet Enterprise Europe Network i samarbete med US Commercial Service hållit ett seminarium om Select USA-programmet.

Under ett besök i Umeå hos inkubatorn Uminova Innovation berättar Dillon Banerjee, Minister Counselor for Commercial Affairs och Tuula Ahlström, Senior Commercial Specialist, båda vid USA:s ambassad i Sverige, om möjligheten för startup-företag och andra bolag att ta sig in på tillväxtmarknaden i USA.

– Vi vill gärna se vilka bolag som är redo att göra en djupare analys och utforska den amerikanska marknaden, säger Dillon Banerjee, som under träffen hos Uminova Innovation vill höra mer om i vilken tillväxtfas bolagen är och hur de tänker kring internationell expansion.

För att komma in på den amerikanska marknaden är nätverk och kontakter viktiga, betonar de båda. Ett sätt för att få detta är att medverka på SelectUSA Investment Summit i Juni i Washington.

– Select USA är ett program för företag som har en etablerad affärsmodell och kanske redan har framgångsrika affärer. Men även företag som är i ett tidigare skede kan överväga en expansion i USA, förklarar Dillon Banerjee.

Vid mötet inbjuder han bolagen till det stora toppmötet SelectUSA Investment Summit i Washington DC, 10-12 juni, 2019. Konferensen vill visa på den mångfald som finns i USA, något som gör det möjligt för företag att hitta fram till människor och nätverk på olika marknader.

10 frågor att tänka på för att bygga affärer i USA

Det här är de topp tio frågor som många företag har enligt ambassadens partner i detta initiativ, advokatbyrån Wilson Sonsini Goodrich och Rosati från Silicon Valley.

  • Plats och ort: Identifiera plats i USA som är mest optimal för ditt företag.
  • Finansiering: Förbered din presentation för investerare.
  • Personal: Identifiera potentiella anställda och entreprenörer.
  • HR & admin: Undersök bokföring, lön, HR, anställningsförmåner och skattesystem som gäller för din amerikanska verksamhet.
  • Bankkontakter: Upprätta kontakt med amerikanska banker och samordna det med din bank där hemma.
  • Skatter: Gå igenom vad som gäller för både skatt i USA och på din hemmamarknad.
  • Visum: Ta rätt på de krav som gäller.
  • Försäkringar: Se över vilka försäkringar som behövs i USA.
  • Statligt stöd: Undersök vilka former av stöd du kan få av lokala och federala program i USA.
  • Legala frågor: Behöver du se över anställningskontrakt? Vilka amerikanska avtal behöver du se över? Behöver du se över patentansökningar?

 

Peter Bäckström om att göra affärer i USA

Peter Bäckström, affärsutvecklare hos Uminova Innovation och Enterprise Europe Network, ser stora möjligheter för bolag som vill göra affärer i USA.

Att tänka på…
Jobba systematisk med att förstå kundernas behov och var i värdekedjan din produkt eller tjänst hör hemma. Det kan skilja sig avsevärt från de förutsättningar som finns på din hemmaplan.
Var uppmärksam på att det är stora skillnader mellan olika delstater i USA, både vad gäller det legala och det kulturella. Det är lätt att underskatta den tid och de resurser som krävs för att slå sig in på nya marknader och i USA kan varje delstat i princip räknas som ett nytt land.
Det finns en uppsjö av konsulter som kan hjälpa dig med ”allt”, men det är viktigt att bygga upp ditt eget nätverk av kontakter i USA som du har förtroende för.
Silicon Valley har många fördelar som etableringsort i USA, men glöm inte att också titta på andra alternativ som kan ha andra praktiska fördelar.

Vilken hjälp finns att få?
Genom Enterprise Europe Network som finns hos Uminova Innovation kan innovativa SME:s med internationella ambitioner bland annat få hjälp med rådgivning kring internationella affärer och handfast matchmaking med internationella samarbetspartner, kunder och leverantörer.
Svenska bolag kan med fördel också nyttja Nordic Innovation House i Silicon Valley och New York som Vinnova står bakom. Den svenska ambassaden i USA genom Business Sweden samt olika satsningar som Sweden-American Chamber of Commerce (SACC) och Select USA har för att främja handel och utbyte mellan USA och Sverige, kan också vara en källa till hjälp. Företag som också tillhör en inkubator kan dessutom få ytterligare fördjupad hjälp i sitt internationaliseringsarbete och samtidigt få hjälp att välja den mest lämpade aktören.


Text av: Mikael Hansson

Fotograf: Mikael Hansson

Publicerad: 19 mars, 2019Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

Mikael Hansson

19 mars, 2019