Peter Fredriksson
Peter Fredriksson blir ny vd för Optical Metrology.

Optiska sensorer ger nya affärer

Efterfrågan på optiska sensorer och 3D-kameror ger nya affärer till Skellefteåföretagen Farmic, Fotonic och Optronic.

För att rusta sig inför framtida tillväxt har Optical Metrology bildats som moderbolag för de tre Skellefteåföretagen Farmic, Fotonic och Optronic.

Peter Fredriksson blir vd för den nya företagsgruppen, medan Ulrik Stenbacka, tidigare försäljnings- och marknadschef, tar över som vd för Optronic.

Tekniksprång ger affärer

– Tekniksprång inom optik och optoelektronik har förbättrat många företags affärer, men också hur vi människor lever våra liv, säger Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

– Det råder inget tvivel på att efterfrågan kommer att växa på energieffektiva, säkra, exakta och förlustfria mätningar och överföring av information, säger Peter Fredriksson.

De tre bolagen som nu blir dotterbolag till Optical Metrology kommer att fortsätta att arbeta självständigt och utveckla sina respektive affärsmodeller.

Startup med 3D-kameror

Farmic startade 2013 och är ett framgångsrikt och spännande startup och ett bra exempel på hur en särskild utmaning inom jordbruk kan lösas med 3D-kameror och 3D-sensorer.

Fotonic lanserade sin första 3D-kamera under 2011 med inriktning mot industriella tillämpningar. Idag erbjuder Fotonic ett brett utbud av 3D-kameror och applikationer. Jordbruk och logistik är två växande branscher för Fotonic.

Optronic har sedan 1987 uteslutande erbjudit tjänster för utveckling och produktion av optiska sensorer för kunder med verksamhet inom optik.

– Detta är en ny början för oss alla och det är ett stort steg framåt för oss på Optronic som ett företag. Med stöd från vårt moderbolag och genom att dra nytta av den expertis som finns inom våra systerföretag kan vi fortsätta att bli bättre på utveckling och tillverkning av optiska sensorer för industrin, säger Ulrik Stenbacka, vd för Optronic.