DMP-studenter möter spelbranschen
När Mattias Wiking, Paradox, och Mattias Johnsson, Cassius Creative, möter studenter från Digital medieproduktion. Från vänster: Olivia Collin, Mattias Olsson, Mattias Wiking, Kajsa Öberg, Julia Franklin, Anna Nilsson Axenstig, Victor Nihlwing och Mattias Johnsson.

Optronik inspirerar digitala medier

Interaktiva skyltfönster och rörelsestyrda spel kan vara två tillämpningar när teknikområdet optronik möter idéer från den digitala kreativa industrin. Det fick deltagarna vid en workshop i Skellefteå inblick i.

Arrangör för måndagens workshop var
DinoLab, Digitala Idéplatser Norr, som bjudit in Emil Hällstig från optronikcentret
Adopticum
till ett möte med representanter från reklambyråer och den digitala upplevelseindustrin i regionen. Syftet med mötet var att starta en gemensam idéprocess och kanske hitta beröringspunkter mellan den optronikspets som finns i regionen och de kreativa näringarna.

‐ Vi kan lära känna varandra och se vilka möjligheter som finns kring samarbete, inledde Emil Hällstig sin presentation med.

Interaktivt spel med 3D-kamera

Att jobba med upplevelseindustrin är inte alldeles nytt för Adopticum. På Skellefteå flygplats har man installerat
Woodbot, en 82 tums touchskärm på vilken man kan styra flygande robotar enbart med kroppens rörelser. En 3D-kamera med så kallad time of flight-teknik som utvecklats av företaget Fotonic fångar kroppens rörelse hos den som spelar spelet. Installationen har skett tillsammans med North Kingdom, Interactive Institute Umeå och Skellefteå Airport.

Optronik i vardag och industri

Adopticum är ett optronikcentrum i Skellefteå som bland annat arbetar med 3D-kameror och optisk mätteknik för tung basindustri. För deltagarna förklarade Emil Hällstig grunderna inom optronik och hur tekniken används såväl i vår vardag som i tillämpningar inom industrin. Bildskärmar, cd-spelare och optisk mätteknik är exempel på tre tillämpningsområden där optronik har stor betydelse.

Emil Hällstig är från början forskare och hans uppgift på Adopticum och inom företagen
Optronic
och
Fotonic
är bland annat att bevaka dagsaktuell forskning och följa teknikutvecklingen inom området optronik.

Beröringsfri optisk mätteknik

Basindustrin i norra Sverige har stort behov av beröringsfri optisk mätteknik i ofta mycket utsatta och svårarbetade miljöer. Mätsystem måste vara robusta och pålitliga för att klara av de tuffa industriella miljöerna. För att främja användandet och höja kompetensen inom sådan optisk mätteknik har Adopticum bildats och fungerar idag som en regional resurs för optronikutveckling med nätverk, labb, utrustning och tekniskt kunnande.

Optronik är en teknik som ger helt unika möjligheter om den används på rätt sätt. Den gör det möjligt att mäta beröringsfritt i miljöer som ofta är svåra att gå in i. Det kan vara ett transportband i en malningsprocess i gruvindustrin, en optisk mätare på en skördare för skogsindustrin där man vill mäta längd och volym på stockarna ute i skogen, eller styrning av mjölkrobotar så att de hittar fram till kons spenar. Ofta ska tillämpningarna fungera i miljöer där stora krav ställs på utrustning och teknik. Den måste vara extremt robust och klara av en dammfylld miljö, snö, is, regn, kyla och värme.

Möte med interaktionsdesign

Men att föra ut optronik också till andra områden är intressant för Emil Hällstig och han menar att mötet med upplevelseindustrin kan innebära nya spännande samarbeten, som det man haft med Woodbot vid Skellefteå flygplats.

Också vid detta möte med webbdesigners, interaktionsdesigners och utvecklare väcktes flera idéer om hur optronik kan utveckla digital marknadsföring, installationer och upplevelseindustrin. Tankarna flödade fritt om att med kameror ge effekter på bagagebandet på en flygplats, skapa målningar som förändras när någon går förbi dem, interaktiva skyltfönster, virtuella provrum i klädaffärer och reklam på snön under liftkorgar.    

Interaktivt spel med 3D-kamera

Att Adopticum nu träffar representanter från den kreativa näringen visar på den bredd som finns inom optronikområdet. De metoder och inte minst de kameror som används inom området har inte bara sin användning i gruvorter och vid skogsavverkning. Tekniken kan också komma att utveckla spelindustrin, interaktiva upplevelser och digital marknadsföring.

Text och foto: Mikael Hansson