Oryx Simulations
Efter några tunga år tänker Oryx vända siffror uppåt igen. Rami Morssy, ny vd, vill sätta fokus på simuleringarna som nyckeln till affärsframgångar. På bilden syns Rami Morssy tillsammans med Anders Hansson, med VR-glasögon.

Oryx ut ur stålbadet

Efter några tunga år med uppsägningar ska Oryx in på vinnarspåret igen. Rami Morssy är ny vd som vill sätta fokus på företagets kompetens.

Rami Morssy har varit med inom Oryx Simulations ända sedan han som student gjorde sitt examensarbete inom simuleringar i början av 2000-talet. Det ledde till en anställning hos Oryx och med åren blev han så småningom företagets utvecklingschef. Sedan ett par månader tillbaka är han nu vd för Oryx Simulations, ett företag vars simulatorer återfinns över hela världen.

Oryx Simulations tillverkar simulatorer som används av Volvo, Komatsu Forest, ABB, Terex och andra stora maskin- och fordonstillverkare. Simulatorerna kan användas på många sätt, allt ifrån utbildning av operatörer till fjärrstyrning av hamnkranar.

Mogen marknad
Under de femton år som Rami Morssy funnits inom bolaget har konkurrensen inom simuleringar ökat kraftigt, inte minst på den globala marknaden.

– Det har hänt otroligt mycket marknadssidan. När vi började fick vi motivera varför man skulle ha en simulator. Idag måste vi motivera varför man ska ha just vår simulator, säger Rami Morssy.

Stålbad
Rami Morssy kliver in som vd i ett företag som efter ett tiotal år av tillväxt och framgång hamnade i ett stålbad under 2014 och 2015. Omsättningen på 53 miljoner sjönk på bara något år till 40 miljoner, ett kontor i Brasilien stängdes igen och flera i personalen fick sägas upp när investeringarna i gruvindustrin sjönk kraftigt. 2016 har företaget dock visat på vinst igen.

– Vi gick från 40 till 25 anställda, det var en tuff period, säger Rami Morssy.

Nu som vd tänker han vända skutan.

– Vi kommer att vara noga med vår lönsamhet, att vi håller oss till vår affärsmodell.

Tydligt fokus
Det som gör Rami Morrsy optimistisk inför framtiden är den kompetens som finns inom företaget och ett allt mer tydligt fokus på att Oryx ska vara ett tjänsteföretag, inte en produktägare.

– Vår intäktsmodell ska vara att vi säljer tjänster till våra kunder som gör maskinerna. De i sin tur äger maskinerna, vi i vår tur levererar simuleringar som visar på maskinernas styrka, förklarar Rami Morssy.

Rami Morssy menar att Oryx här har gjort en resa. Från att under några år själv ha satsat på att tillverka en produkt som ska säljas så vill företaget idag fokusera på att leverera simuleringar som en tjänst som maskintillverkarna kan använda.

– Det är ett vägval som har ändrat en hel del. Vi har en otrolig kompetens som bygger på civilingenjörskunskap inom data och realtidsimuleringar. Detta får vi inte tappa bort.

– Nyckeln är att kunden äger maskinen, de tar ansvar för den. Det centrala för oss är att vi med simuleringar kan visa på de styrkor som våra kunders maskiner har.

Många tillämpningar
Att simuleringarna som Oryx utvecklar sedan kan användas i en mängd olika tillämpningar ser han som en stark konkurrensfördel. Utifrån ritningar och CAD-material som maskintillverkaren bidrar med tar Oryx fram simuleringar som kan användas i en mängd olika situationer. Det kan vara vid ett säljtillfälle när maskinägaren möter en ny kund som får testa maskinen i en simulator. Det kan vara vid utbildningar för nya operatörer som får öva moment i simulatorn eller när utvecklare hos maskinägaren ska pröva nya funktioner.

En ny tillämpning som blivit allt mer aktuell under senare år är fjärrstyrning av autonoma fordon. För något år sedan användes Oryx teknik för att från en mässa i Barcelona styra en riktig grävmaskin i Eskilstuna. Lika väl som tekniken kan användas i en simulator kan den alltså användas för fjärrstyrning.

Virtual reality
VR-teknik kommer också allt mer.

– VR ger en mycket hög närvarokänsla. Vi kallar det immersiveness. Det handlar om hur du upplever din omgivning, det är något som vi med realtidssimuleringar kan maximera genom det du hör och ser. Där har vi god hjälp av vårt systerbolag Algoryx och deras fysiksimuleringar.

– Så vi ser mycket positivt på framtiden. Inte minst för att vi har ett fantastiskt gäng med en enorm kompetens. Det är helt makalöst hur otroligt duktiga de är, utbrister Rami Morssy.