Helena Edlund, professor vid Umeå universitet och en av grundarna till Betagenon.
Helena Edlund, professor vid Umeå universitet och en av grundarna till Betagenon.

Piller och program mot välfärdssjukdomar

I Umeå finns flera företag som med unika lösningar och nya grepp jobbar för att bota våra välfärdssjukdomar.

Ett piller som lurar kroppen att förbränna socker och fett utan motion – det handlar inte om en ny bantningsmetod, utan ett läkemedel mot diabetes.

I takt med att våra levnadsförhållanden förbättrats ökar våra välfärdssjukdomar. För mycket stillasittande och fel kost kan bland annat leda till hjärtinfarkt, stroke och diabetes typ-2. Flera Umeåföretag jobbar för att hitta lösningar på problem som den västerländska livsföringen står mitt i.

Vägen dit är inte rak, men framsteg görs. Receptet att äta rätt och motionera kan hjälpa, men inte i alla lägen.

Thomas och Helena Edlund, professorer vid Umeå universitet, driver företaget Betagenon som arbetar med att ta fram ett läkemedel som ska hjälpa patienter med diabetes typ-2 att gå ner i vikt med hjälp av en tablett. De har forskat på området i över ett decennium och har nått stora framgångar i sina läkemedelsstudier. Betagenon har också skaffat patent i de flesta länder där ett eventuellt läkemedel kan komma att säljas.

Med studier som startade redan på 1960-talet i ryggen, driver Stefan K Nilsson, forskare vid Umeå universitet, spinoff-bolaget Lipigon Pharmaceuticals tillsammans med bland annat Gunilla Olivecrona. Målet är att ta fram läkemedel som kan behandla hjärt- och kärlsjukdomar och
sänka blodfetter.

– Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och trots behandling enligt bästa praxis så kan vi bara förhindra en tredjedel av alla sjukdomsfall. Potentialen att förbättra livssituationen för oerhört många människor är uppenbar, även med en marginellt förbättrad behandling, säger han.

Tyvärr är det inte bara äldre som drabbas. Företaget For Life Academy har som mål att via ett webbaserat program hjälpa barn med övervikt till ett hälsosamt liv genom förändrade matvanor. Något som kräver kunskapsutveckling främst hos föräldrarna.

– Vi kan idag erbjuda individuell rådgivning och familjerna arbetar efter egna uppsatta mål. Vi vet att tidiga insatser är avgörande och att föräldrar har en viktig roll för att barnet ska få sunda levnadsvanor säger Annelie Thorén, barnläkare och en av grundarna till For Life Academy.

Denna artikel har tidigare publicerats i magasinet Life Changers.

Fakta om bolagen

Betagenon:
Betagenon har identifierat och tagit fram en världsledande läkemedelskandidat som förhindrar fettlever och diabetes, minskar kroppsfett och förbättrar blodcirkulationen.

For Life Academy:
For Life Academy hjälper barn med övervikt. Genom ett webbaserat program och personlig coachning får föräldrar och barn utbildning på nätet och hjälp att skapa hälsosamma vanor. Med affärsutveckling från Uminova Innovation.

Lipigon Pharmaceuticals:
Lipigon utvecklar läkemedel mot fettdrivna metabola sjukdomar. Med stöd från Uminova Innovation och affärsutveckling från UBI.