Henrik Nordström
Henrik Nordström

Positivt trots hack i kurvan

Ett mycket starkt fjärde kvartal lyfter programvarubolaget Vitec, jämfört med samma period förra året ökade rörelseresultatet med 39 procent. Men helåret som sådant backade ändå.

Bokslutet för
Vitec
2013 har i dagarna offentliggjorts och visar på ett år som präglats av ett byte av affärsmodell för att minska kostnaderna i verksamheten men även av ett fokus på uppköp av andra företag.

Att byta affärsmodell till fler repetitiva intäkter i form av abonnemangsavtal samtidigt som Vitec avvecklat sin konsultverksamhet i USA och minskat sina konsulttjänster innebar ett hack i kurvan för Vitec, där årets första kvartal endast nådde upp till 76 procent av motsvarande 2012.

Men efter hacket i början av 2013 har resten av året, kvartal för kvartal visat på förbättringar. Sista kvartalet 2013 blev exempelvis 39 procent starkare än sista kvartalet 2012.  Men trots det blev 2013 något svagare än föregående år, från 389,2 miljoner kr i nettoomsättning till 371,6 Mkr. 

Vitec noterar i en kommentar till bokslutet att utgången av 2013 är klart bättre än dess början: ”Tack vare den positiva trenden under året når vi ändå en oförändrad rörelsemarginal om 11 % för helåret och lämnar 2013 i mycket bättre läge än vi startade året.”

Man skriver även: ”Fjärde kvartalets resultat är glädjande och klart starkare än förra året. Rörelseresultatet blev 9,4 Mkr vilket är 39 % upp från föregående år, samtidigt som alla affärsområden redovisar positiva rörelseresultat. Trenden under 2013 med förbättring kvartal för kvartal har fortsatt.”