Markus Backman och Robert Ivarsson
Swedbank IT i Umeå har fått ett riktigt prestigeuppdrag, ska bygga Swedbanks nya mobilbank. Nu söker Markus Backman och Robert Ivarsson och de övriga på kontoret fler utvecklare till teamet.

Prestigeuppdrag: Ny mobilbank byggs i Umeå

Swedbank IT i Umeå har fått stort nytt uppdrag, att bygga nästa generation av mobilbanken. Nu söks ett stort antal app-utvecklare till Umeåkontoret.

– Det är ett prestigeuppdrag som vi fått. Vi ska bygga ett app-team här i Umeå, ett helt nytt team, åtta till tio personer, främst duktiga mobilutvecklare med Javakompetens , säger Robert Ivarsson, ansvarig för utvecklingsavdelningen i Umeå.

Uppgiften blir att vidareutveckla Swedbanks digitala tjänster, främst de som ska finnas i bankkundernas mobiltelefoner.

Mobilen viktig för bankens kunder
– Kunderna har under de senaste åren ändrat beteende betydligt, inte minst bland de unga. Bara för ett par år sedan var internetbanken i datorn den största kanalen. Men idag kommer 80 procent av alla inloggningar via mobilen. Det är där som kunderna vill möta oss, säger Markus Backman, domänarkitekt.

Redan finns många funktioner i Swedbanks mobilapp som att se saldot genom att skaka mobilen, göra snabba överföringar och OCR-skanna räkningar med mobilens kamera. Det går också att köpa och sälja värdepapper samt överblicka lån, sparande och aktuella räntor.

Nya funktioner väntar
Men målet är att digitalisera alla tjänster och erbjuda dem i mobilappen. Några funktioner som står på tur att utveckla är att starta konton direkt i mobilappen och öppna nya lån automatiskt. Dessutom kommer användargränssnittet att få ett lyft.

– Vi är mobile first. När det kommer till nya tjänster tar vi det alltid till mobilen först. Det är där det ska finnas tillgängligt, säger Markus Backman.

Kompetens i Umeå
Att uppdraget med den nya mobilbanken går till Umeå är ett tecken på den kompetens som redan finns på kontoret, menar Robert Ivarsson.

– Det var i skarp konkurrens med Swedbanks kontor i Stockholm och Vilnius i Litauen som vi tog hem uppdraget. Vi kan visa på hög kompetens, låg personalomsättning, många tidigare leveranser i tid med hög kvalité och med få incidenter, förklarar Robert Ivarsson.

– Nu vill jag att vi ska bygga ett av de absolut bästa utvecklingsteamen inom Swedbank, vi ska ligga top of the line i app- och Javautveckling. Så vi behöver riktigt duktiga personer, fortsätter Robert Ivarsson som ser fram mot rekryteringskampanjen som börjar redan nu i januari.