Dohi Sweden och Umeå universitet
Studenterna delades upp i grupper om 4-5 och satte igång att kreera idéer som baserar sig på gamification-tänket.

Pristagare kan hjälpa två miljoner svenskar

Uminova Innovation och PwC har för första gång delat ut sitt säljpris. Pristagare är MYoroface, som tagit fram, tillverkar och säljer IQoro – en behandlingsmetod med tillhörande produkt för människor som lider av dysfagi, det vill säga ät- och sväljsvårigheter.

– Dysfagi är en av Sveriges vanligaste men mest okända funktionsnedsättningar. Vi är glada över att bli uppmärksammade och att kunna hjälpa allt fler till ett bättre liv, säger Ylvali Gerling, vd.

Syftet med Uminova Innovations och PwC:s säljpris är att lyfta fram inspirerande startups som bidrar till att stärka entreprenörskapet och företagsamheten i Umeåregionen. Igår delades priset ut för första gången, men inte sista.

Uppmuntran till säljarbete

– Säljpriset ska vara en årlig uppmuntran till de entreprenörer som lägger ner tid och kraft på sitt säljarbete och som använder det utåtriktade arbetet som en hävstång för sin affärsutveckling, förklarar Barbro Renkel, affärscoach på Uminova Innovation.

Pristagaren ska vara inne i Uminova Innovations senare faser och i bedömningen tittar juryn från Uminova Innovation och PwC på kriterier som ”antal genomförda kundbesök”, ”antal avslut”, ”antal betalande kunder” liksom total affärsutveckling de senaste åren. Pristagaren får 5 000 kronor.

– Det är viktigt att rikta fokus mot bra förebilder som kan inspirera fler. Årets vinnare är ett utmärkt exempel på det, säger Håkan Jonsson, auktoriserad revisor på PwC.

Ät- och sväljsvårigheter

MYoroface är ett medicintekniskt och forskningsdrivet företag som har utvecklat sin forskning i Umeå, i samarbete med Uminova Innovation. Företaget drivs av systrarna Ylvali Gerling och Linn Hägg och deras produkt, IQoro, bygger på över 20 års forskning, bland annat på Uppsala och Umeå universitet. Bakom uppfinningen står Mary Hägg, medicine doktor, legitimerad tandläkare och specialist inom orofacial medicin – och tillika mamma i familjen.

Ät- och sväljsvårigheter, dysfagi, kan leda till näringsbrist, lunginflammation och försämrad livskvalitet. Intresset för IQoro – som är godkänd av läkemedelsverket och har vetenskapligt bevisad effekt (97 procent blir förbättrade) – är stort och marknaden växer ständigt, även internationellt.

– Det är inspirerande att vi prisas för vårt säljarbete, samtidigt som den biten aldrig har varit någon tröskel. Vårt mål är att hjälpa så många som möjligt till ett bättre liv och då kommer försäljningen naturligt, säger Ylvali Gerling.