Kodcentrum
Barn ska tidigt få lära sig programmera i skolan. På bilden syns barn som deltar i Kodcentrum, en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga mellan 9-13 år till programmering och digitalt skapande. Nu kan även skolan få en sådan satsning.

Programmering från första klass – ny satsning från regeringen

Programmering, simuleringsteknik och digital kunskap måste in i skolan, hävdar regeringen. Kenneth Bodin, vd för Algoryx Simulations ser mycket positivt på satsningen.

Regeringen gör en stor satsning för att skolan ska stärka elevernas digitala kompetens. En grundsten är kunskap i programmering. Förslaget innebär att regeringen vill föra in programmering och digital kunskap från första årsklass ända upp till gymnasiet.

Det är ett besked som Algoryx Simulation vd Kenneth Bodin ser mycket positivt på. Algoryx arbetar med avancerad simuleringsteknik för en mängd branscher och har stort behov av nya medarbetare i framtiden, menar han. Dessutom är det en satsning på jämställdhet, menar han, eftersom alla barn, inte bara teknikintresserade pojkar, ska med i satsningen.

Infotech Umeå: Är detta en bra satsning som regeringen vill genomföra?

Kenneth Bodin: ”Ja, äntligen! Dels lär man sig om IT och datorer på ett djup som gör att man kan vara kvalificerat kritisk, och dessutom lär man sig inte bara använda sådant som är färdigt, utan man kan bygga nya saker. Det är essensen i digitaliseringen, och dessutom roligt och kreativt.
Jag har ju själv arbetat mycket med simuleringar för lärande inom fysik och matematik. Där har min pedagogik varit att inte bara använda simuleringar utan att själv konstruera dem – programmera dem.
När man använder saker, då använder man mest bara sin förmåga att tänka. Men när man bygger saker, då bygger man också sin förmåga att tänka! Skillnaden har stort stöd i forskningen.”

Infotech Umeå: Vad kan satsningen på sikt innebära för ett företag som Algoryx?

Kenneth Bodin: ”Den är otroligt viktig. Dels hoppas vi att det ger större rekryteringsbas av civilingenjörer, men dessutom blir också alla andra mer kvalificerade, designers, ekonomer, marknadsförare, kommunikatörer och kunder. Alla kan på så sätt bättre arbeta med den digitalisering vi vill möjliggöra med simuleringar. Inte minst tror jag också det är avgörande för jämställdheten i branschen!”

Konkreta satsningar
Sedan tidigare finns olika satsningar på barn och programmering, en är ideella föreningen Kodcentrums arbete med Kodstugor för barn 11 – 13 år. Med regeringens satsning kan nu alla barn få tillgång till de digitala verktygen.

Regeringen har redan gett några konkreta exempel på vad satsningen innebär:
• Elever i årskurs 1–3 få lära sig styra föremål med programmering.
• I årskurs 4–6 får eleverna också lära sig programmera för att styra
• egna konstruktioner.
• I årskurs 7–9 införs programmering av elektronik samt styr- och reglerteknik, bland annat med hjälp av programmering. På högstadiet ska eleverna även få kunskap i att göra ritningar och simuleringar.

Bakom satsningen. som ska genomföras från 2018, står flera ministrar som utbildningsminister Gustav Fridolin, digitaliseringsminister Peter Eriksson och gymnasieminister Anna Ekström.

– Skolan måste bli bättre på att ge eleverna förutsättningar för att fungera som medborgare i en tid när digitaliseringen förändrar samhället, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Det här förbättrar förutsättningarna för att vi som samhälle ska lyckas dra nytta av digitaliseringens möjligheter i form av ökad livskvalitet och förbättrad konkurrenskraft, fortsätter Peter Eriksson.

Gymnasieminister Anna Ekström kommenterar angående gymnasieskolan:

– Programmering läggs till i flera matematikkurser. I samhällskunskap ska det ingå hur digitaliseringen påverkar samhället. Vi förstärker också medie- och informationskunnighet, säger Anna Ekström.

Sammanfattningsvis avser satsningen:
• att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena
• att stärka elevernas källkritiska förmåga
• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
• att arbeta med digitala texter, medier och verktyg
• att använda och förstå digitala system och tjänster
• att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Läs mer om regeringens satsning.