Workshop om hälsa och vård
Några av deltagarna samlade från workshopen om innovativa it-lösningar för framtidens hälsa och sjukvård. Workshopens upplägg planerades och leddes av designer Linda Molander. Foto: Robyn Schimmer.

Provhytt för blodprov och it-system som patient äger

Innovativa it-lösningar för hälsa och sjukvård stod i fokus när Innovationssluss Norr och institutionen för Informatik anordnade en workshop om framtidens hälsa och sjukvård. Många kreativa förslag till nytänkande samlades in.

De inbjudna till workshopen var verksamma inom olika områden, branscher och verksamheter för att bredden på diskussionerna skulle bli så stor som möjligt.

– Det var en fantastisk samling kreativa deltagare, allt från intresseorganisationer till läkare, studenter, forskare och företag som arbetar med medicinsk produktion, säger Tomas Gustafsson, projektledare vid Innovationssluss Norr, som är en del av Region Västerbotten.

Ett mål med workshopen var att förutsättningslöst gå in i ett kreativt skapande kring nya tjänster, produkter och arbetskoncept för framtidens hälsa, sjukvård och omsorg.

Under konferensen utarbetades flera förslag som kan underlätta vården för patienter eller ge vårdpersonal möjligheter till ökad kompetens. En röd tråd genom diskussionerna handlade om att systemen inom vård och omsorg måste anpassas till patienten, det är inte de tekniska hjälpmedlen som ska vara i första fokus.

Workshop om hälsa och vård
Många kreativa förslag togs fram av deltagarna. Foto: Carl-Johan Orre.

– Ett av förslagen som togs fram var en gemensam plattform, ett system där alla patienter och vårdaktörer har tillgång till all information. Ett sådant system skulle också ge patienten enklare möjlighet att dela mid sig av sin egen patientinformation till andra landsting om det behövs, berättar Simon Lindgren, som arbetar vid Innovationssluss Norr.

I ett annat koncept med arbetsnamnet Provhytten skissades en enkel tjänst i väntrum på exempelvis hälsocentraler där besökare själva skulle kunna väga sig, lämna blodprov och andra prov för att få ett snabbt svar på om man har bra eller dåliga värden.

Ytterligare ett koncept rörde frågor om personalvård som skulle kunna ge personalen ökad kompetens.

Redan inledningen av workshopen gav ett anslag som ledde till höjd i diskussionerna. Det var i form av en teater framförd av skådespelarna Hans-Ola Stenlund och Mia Westin där man lyfte fram olika vårdfrågor.

– Det var ett kulturinslag som blev en murbräcka i sin gestaltning av de skillnader och olika roller som finns mellan skilda aktörer i vården, berättar Carl-Johan Orre, arrangör från institutionen för Informatik.

Sammantaget en mycket lyckad workshop som gav arrangörerna och deltagarna mersmak.

Workshop om hälsa och vård
Resultaten från grupperna arbeten samlades in för att ligga som underlag för vidare utveckling. Foto: Jonas Lindholm.

Text: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 24 februari, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

24 februari, 2012