Mikael Larsson, UDK
Mikael Larsson, expert hos UDK, berättar om vad företag bör göra för att undvika ransomware.

Ransomware ett växande hot

Ransomware är ett av de allra största hoten mot IT-säkerheten hos företag idag, att din information blir krypterad och låst tills du betalar en lösensumma. Mikael Larsson, expert hos UDK inom området, berättar på UDK:s webbplats hur företag kan skydda sig och vad som kan göras om det ändå händer.

Det är på UDK:s webbplats som Mikael Larsson ger tips om hur företag kan undvika att utsättas för ransomware. Regelbundna backuper, informera om riskerna, var kritisk mot okända länkar, samarbeta med experter som har kunskap, gör säkerhetsanalys av IT-miljön.

Läs på UDK:s webbplats Mikael Larssons hela genomgång.