Maria Olofsson och Nils-Olof Forsgren
Maria Olofsson och Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation, tror på aktiv matchning för att Västerbotten ska kunna växa.

Rätt matchning ger tillväxt

Genom att aktivt föra samman de resurser och de aktörer som finns i Västerbotten kan vi skapa något större, skriver Nils-Olof Forsgren, vd för Uminova Innovation, och Maria Olofsson, affärscoach, i Västerbottens Kuriren.

Nils-Olof Forsgen och Maria Olofsson från inkubatorn Uminova Innovation, som driver satsningen InfoTech Umeå, trycker i en debattartikel i Västerbottens Kuriren (20/9) på vikten av att föra samman alla goda krafter i Västerbotten för att goda resultat ska kunna växa fram.

”I konkreta termer handlar det om att matcha en stark affärsidé med en person som har drivet att föra idén vidare. Att matcha en student som söker praktisk erfarenhet med ett företag som behöver färsk kunskap och operativt stöd. Att matcha en senior rådgivare, på jakt efter nya utmaningar, med ett ungt bolag som behöver tillskott på erfarenhet”, skriver Forsgren och Olofsson.

”Oavsett vilken matchning det gäller, är principen densamma: genom att aktivt ta vara på och strategiskt föra samman de resurser vi har, ser vi också till att generera något större. Något mer.”, fortsätter de och betonar att man inom Uminova Innovation strävar just mot denna goda matchning.

Läs hela
artikeln på Västerbottens Kuriren.