Ulf Hjerppe och Margareta Bergström, Brottsoffermyndigheten.
Rättegångsskolan har fått stort genomslag på internet med närmre 50 000 besökare årligen. Ulf Hjerppe, medieansvarig, och Margareta Bergström, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, gläds åt att webbutbildningen nu även finns på engelska.

Rättegångsskola också på engelska

Rättegångsskolan är en webbaserad utbildning för brottsoffer som fått stort genomslag på internet. Nu lanseras även en engelsk version för dem som inte förstår svenska så bra.

Med den interaktiva
lärplattformen Rättegångsskolan
kan brottsoffer, målsäganden och vittnen få en möjlighet att lära sig mer om hur en rättegång går till.
Brottsoffermyndigheten
står bakom produkten och Umeåföretaget
Accoll Interactive
ansvarar för den tekniska produktionen.

Oroliga inför rättegång

–Vi vet att 60 till 70 procent av de som kallas till en rättegång är oroliga, berättar Ulf Hjerppe, informationsansvarig vid Brottsoffermyndigheten.

Därför har man i flera år åkt runt i Sverige och bjudit in till informationskvällar för att berätta om vad som sker under en rättegång. Dessa möten utvecklades allt mer och man kompletterade föreläsning med miniteater och filmade sekvenser. Informationen var alltid mycket uppskattad men det var svårt att nå ett större antal personer. Mer än 100 per år klarade man inte av på detta sätt.

Interaktiv lärplattform når många

För att nå fler han man därför utvecklat den interaktiva lärplattformen Rättegångsskolan. På så vis kan en mycket större andel av målgruppen nås av informationen. Resultatet är efter två år mycket lyckat och av de 50 000 besök man har årligen kommer 40 procent från den primära målgruppen målsägande, vittnen och anhöriga. Övriga besökare kommer från skolor, universitet och en intresserad allmänhet.

Projektledaren Ulf Hjerppe är glad inte minst för att webbskolan får så god respons av besökarna. Den webbaserade skolan får lika gott betyg som de fysiska informationskvällarna fick.

– Vi räknar med att det under ett år i Sverige finns omkring 70 000 målsägande och vittnen. Med Rättegångskolan på internet når vi nu 50 000 per år och det tycker vi är mycket bra.

Filmen ovan visar Rättegångsskolan i samband med att webbutbildningen vann Medea Awards 2008. På filmen berättar Margareta Bergström, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, om projektet och korta avsnitt visas.

 

Naturligt med datorstödd undervisning

Ulf Hjerppe menar att man hade god hjälp av Accoll Interactive när man skulle utforma Rättegångsskolan. När Accoll Interactive visade andra digitala läromedel som de gjort, bland annat Bonniers Trafikskola, så förstod man inom Brottsoffermyndigheten att det var på ett sådant sätt som man också skulle utforma Rättegångsskolan. När Accoll Interactive också föreslog nya funktioner som till exempel 3D-miljöer av rättegångslokaler blev resultatet än bättre.

– Den generation som växer upp nu kommer att ha väldigt lätt för att ta till sig information på detta sätt. Att ha datorstödd undervisning är lika naturligt för dem som det var med pennor och block för oss som växte upp förr, menar Ulf Hjerppe.

Stor spridning i ålder

Men Ulf Hjerppe betonar att Rättegångskolan inte är en utpräglad ungdomssajt och han gläder sig åt att ålderspridningen är stor bland besökarna på sajten. Den yngste som svarat på sajtens utvärderingsfrågor är 13 år och den äldste är 77 år. Det visar, menar Ulf Hjerppe, att Rättegångsskolan fungerar för många olika åldersgrupper.

Viktigt med engelsk version

För att ge samma service till dem som inte förstår svenska och vill ta del av information på annat språk släpper man nu den engelska versionen
Court Introduction.

Att Rättegångsskolan nu också finns på engelska är viktigt, menar Ulf Hjerppe.

– Det är viktigt att alla som bor i Sverige ska få lättillgänglig, korrekt och relevant information om rättsprocessen.

Men den engelska versionen ger också svenskt rättsväsende ett ansikte utanför Sverige.

– Det finns ett väldigt stort intresse från övriga länder och inte minst EU-kommissionen vill att man ska ha rättegångskolor i fler länder, berättar Ulf Hjerppe och avslöjar att man redan fått visa upp Rättegångsskolan i länder som Tyskland, Finland och Norge för att inspirera andra att skapa något liknande.

Rättegångsskolan har rönt stor uppskattning och vunnit priser i flera tävlingar som European e-Learning Awards, Medea Awards och Swedish E-Learning Awards. Senast vann Rättegångsskolan Kunskapspriset 2009 i kategorin Offentlig verksamhet.

text och foto: Mikael Hansson