Peter Eriksson
Digitaliseringsminister Peter Eriksson presenterar regeringens strategi för ett uppkopplat Sverige.

Regeringen: Hela Sverige ska ha snabbt bredband

Hela Sverige ska ha snabbt bredband år 2025. Minst 1Gbit/s är regeringens nya bredbandsstrategi.

98 procent av befolkningen ska ha bredband om minst 1 Gbit/s år 2025. Det är tio gånger snabbare än målet i den förra bredbandsstrategin och ett mål som tar höjd för den utveckling digitaliseringen för med sig, enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson. I helgen presenterade han regeringens nya bredbandsstrategi.

Strategin har följande mål:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Det innebär att 98 procent av befolkningen ska ha bredband om minst 1 Gbit/s.

– För första gången presenterar regeringen en bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Jag känner en extra glädje över att lands- och glesbygden nu tas in i målsättningarna fullt ut, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället. Den utvecklingen har redan kommit långt. I framtiden kommer många av våra välfärdstjänster att ha stora digitala inslag, säger Peter Eriksson.

Vård på distans

Till exempel kommer sannolikt en stor del av vården att ges på distans. Digitaliseringen kommer också att kunna bidra med en omfattande effektivisering av det offentliga och till en förbättrad samhällsservice och livskvalitet för medborgarna. Men för att alla människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt, för att framgångsrika företag ska kunna utvecklas i alla delar av landet och för att det offentliga ska kunna effektivisera servicen till invånarna måste alla ha bredband.

Ökad globalisering, digitalisering, urbanisering och klimatförändringar har alla ett samband med eller påverkas av ett uppkopplat samhälle.

I ett pressmeddelande påpekar regeringen att det är viktigt med ett Sverige som håller ihop och där det finns förutsättningar att bo och verka i hela landet. När människor har tillgång till den bredbandsuppkoppling som behövs i varje situation har bredband en unik möjlighet att fungera som en brygga mellan stad och land – det lägger grunden för ett demokratiskt samhälle rustat för framtiden. Det skapar också en möjlighet för Sverige att behålla och stärka sin position inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster, menar regeringen.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 19 december, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

19 december, 2016