Mari Lagberg och Pia Törnqvist
Företag måste våga vara med och förbättra världen, menar Mari Lagberg och Pia Törnqvist under ett frukostseminarium med Bisnode.

Nu vill företagen förbättra världen

Företag som vill överleva i framtiden måste våga utmana det invanda. Emotionell marknadsföring och en vilja att förbättra världen blir allt viktigare när konsumenter ska nås, menar Mari Lagberg och Pia Törnqvist från Bisnode vid ett frukostseminarium i Umeå.

Dagens marknadsföring står inför stora förändringar. Rationella försäljningsargument ersätts av mer emotionella och känslostyrda. Samtidigt väljer allt fler företag att vilja vara med och bidra till en bättre värld.

Det menar Mari Lagberg och Pia Törnqvist som arbetar med marknadsföring på Bisnode vid ett frukostseminarium i Umeå om digital marknadsföring. Bisnode bygger sin verksamhet på att samla in och hantera data från en mängd källor. Det är data som i sin tur andra företag kan använda för att förbättra sin omvärldsbevakning och spetsa sin marknadsföring. Det är också data som går att använda för att göra marknadsföring mer emotionell och känslostyrd.

Reklamtrötta

– Jag tror inte att företag har stor chans att vinna i konkurrensen om de inte tar hänsyn till det emotionella. Vi ser att konsumenter idag är rejält reklamtrötta, de kommer att sluta lyssna till företag som inte talar till sinnena, menar Pia Törnqvist.

Men det handlar också om att företag måste bli mer delaktiga i att hitta vägar för att förändra världen till det bättre.

– Hittar du inte en affärsmodell som kan bidra till att världen blir bättre kommer det att vara svårt framöver. Det handlar om att vara ett givande företag som utmanar de sätt vi gör affärer på, säger Mari Lagberg.

Vill vara världsförbättrare

Under frukostseminariet lyfter de båda omvärldsspanarna fram Spotify som ett exempel på företag som vill skapa förändring.

– Spotify är en världsförbättrare när de går ut och erbjuder sex månaders föräldraledighet till sina anställda över hela världen. Du kan tänka dig vilken revolution det är i många länder, säger Pia Törnqvist.

Men det en helt rätt väg att gå, menar de båda. Inte minst för att kraven växer från unga 90-talister som är på väg in i företagen. Från dem kommer det frågor om hur företagen tänker vara med och förändra världen.

Utmana det invanda

Nu vill Mari Lagberg och Pia Törnqvist inte bara visa vägen för andra företag utan även påverka sitt eget Bisnode att utmana det invanda.

– Vi är ett stort företag på 17 marknader med 2500 anställda vilket gör att vi kanske är lite långsammare än ett tiomanna-bolag. Men vi ska göra vårt allra bästa för att komma långt, säger Pia Törnqvist.

– Ja, det går om vi gör något varje dag istället för att sitta och vänta på treårs-strategier, säger Mari Lagberg.

Text och foto: Mikael Hansson