Tomas Olsson, Atea
Tomas Olsson, teknisk leveranschef för Ateas nya datacenter i Umeå, ser fram mot att få rekrytera tjugotalet nya medarbetare till starten av verksamheten.

Rekryterar till nya datacentret

Bygget av Ateas nya datacenter i Umeå har pågått intensivt under våren. Nu tar man nästa steg och rekryterar 20 nya medarbetare inför höstens pilotverksamhet.

I februari 2012 meddelade Atea
att man bygger nytt stort datacenter i Umeå. Tidsschemat är pressat och under våren har upp till 20 personer jobbat med att designa datacentret tillsammans med influgna specialister från såväl mjukvarubolaget Citrix som Microsoft. I juni byggs datahallen och i början av hösten släpps de första pilotkunderna in.

Rekryterar medarbetare

Inför premiären rekryterar man nu ett tjugotal nya medarbetare för att driftsätta det som ska bli ett av norra Europas modernaste datacenter och leverera tjänster till Ateas kunder över hela landet.

– Det här är Ateas största investering på mycket länge, under de tolv år jag jobbat för företaget har jag inte varit med om något liknande, säger Tomas Olsson, teknisk leveranschef för bygget i Umeå.

Det nya datacentret är en direkt beställning från koncernledningen och Tomas Olsson menar att Umeå kommer att bli en förebild för övriga satsningar inom Atea.

– Den design vi bygger upp här förs vidare till först Norge och sedan till Finland, Baltikum och Danmark.

Ny teknik

– Det här bygger mycket på extremt ny teknik som exempelvis Microsoft Server 2012 som inte ens släppts ännu. Därför har det varit mycket förmånligt att jobba nära utvecklare från Citrix och Microsoft som kan källkoden, säger Tomas Olsson.

Det nya datacentret kommer också att ha stora krav på reservkraft, ställverk och kylanordning.

– Vi använder en form av självkyla som tar hänsyn till temperaturen utomhus vilket gör anläggningen mer miljövänlig, förklarar Tomas Olsson. Han menar att det är en mycket bra teknik i en region där medeldygnstemperaturen ligger på 2 grader, sett över hela året.

Samtidigt betonar han att man fått mycket bra hjälp av Umeå kommun med alla processer för byggnationerna och att Umeå med sitt väl utbyggda bredbandsnät är ett mycket bra val för att garantera en säker framtida leverans av de tjänster som Ateas kunder har behov av.

Text och foto: Mikael Hansson