GoEco
Fredrik Jonsson, Lisa Bylund, Oskar Mothander och Emma Landfors (inte på bild) har utvecklat tjänsten som hjälper dig resa miljövänligt.

Res miljövänligt med mobilen

En mobiltjänst för mer miljövänligt resande har tagits fram av studenter vid Umeå universitet. Nu kan studenterna vinna pris för sitt förslag.

– Det är en väldigt enkel tjänst som man startar upp i telefonen. Huvudsyftet är att få folk att se den mer miljörelaterade aspekten, men du som privatperson kan också få en direkt  hälsomässig och ekonomisk vinning av tjänsten, säger Fredrik Jonsson, en av studenterna bakom tjänsten.

GoEco i mobilen

Fredrik har tillsammans med Lisa Bylund, Oskar Mothander och Emma Landfors utvecklat tjänsten ”GoEco” under en projektkurs på
civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
vid Tekniska högskolan, Umeå universitet. Deras innovativa och kreativa idé har nu nominerats i tävlingen
Design Open.

Konceptet går ut på att användaren laddar ner en applikation till sin mobiltelefon som tar reda på hur användarens dagliga transporter påverkar miljön. För att kunna följa på vilket sätt resorna görs kommer användarens hastighet beräknas med hjälp av mobilens GPS. Hastigheterna jämförs sedan mot en anpassningsgraf för bil, buss, cykel och gång. På så sätt avgörs vilket transportmedel användaren utnyttjar.

För att skydda användarens integritet kommer de geografiska uppgifterna endast sparas temporärt i mobilens applikation för att uträkningar ska kunna göras.

Hälsa och privatekonomi också viktigt

Även om miljöaspekten är den viktigaste delen kan applikation även ge information om hälsa och ekonomi.

– Vi tänkte att det kanske inte räcker med miljösynpunkten för att nå ut till alla, så vi valde också att lägga på en hälsoaspekt och en ekonomisk aspekt, förklarar Lisa Bylund.

Följa utsläpp från egna resor

Tjänsten kopplas till en hemsida där användaren kan följa upp hur mycket koldioxidutsläpp olika buss- och bilfärder genererat, hur mycket kalorier man förbränt genom att gå eller cykla och hur mycket pengar man lagt ut på bensin och bussbiljetter.

Under hösten har 65 lag i Design Open arbetat med frågan ”Vad kan påverka människors vilja att resa miljövänligt?”. Nu är 12 av dessa bidrag nominerats. Hälften av bidragen kommer från studenter vid svenska högskolor och universitet och den andra hälften kommer från elever på gymnasieskolor. Pristagarna i Design Open tillkännages vid Energitinget i Stockholm den 16 mars.

Design Open 2009
arrangeras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign i samarbete med Energimyndigheten, Vattenfall, Vägverket, Mittuniversitetet, Chalmers, KTH och Design i Västernorrland.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 9 februari, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

9 februari, 2010