På bilden från vänster till höger: Patrik Bernhardsson, Sogeti, Helena Rönnmark och Kristin Simonsson, Polarbröd, samt Jan Bidner, Sogeti.
På bilden från vänster till höger: Patrik Bernhardsson, Sogeti, Helena Rönnmark och Kristin Simonsson, Polarbröd, samt Jan Bidner, Sogeti.

Reser mot den digitala arbetsplatsen

När Polarbrödsgruppen ville ta ett helhetsgrepp kring den digitala arbetsplatsen valdes Sogeti som partner.

I konkurrensen med andra leverantörer stack Sogeti ut med sitt erbjudande, med en tydlig arbetsprocess som ingav trygghet.

– Vi tilltalades av bredden och långsiktigheten, säger Polarbröds projektledare Kristin Simonsson. Vi ser att Sogeti både kan hjälpa oss med det vi står inför idag och vara en digital partner på lång sikt.

Efter en kort och effektiv förstudie sätter nu Polarbröd igång med sitt införande av ett nytt intranät baserat på Sogetis paketering av Office365 kallat Sogeti Smart Workspace.

– Vi är såklart väldigt stolta och glada att vi får förtroendet att hjälpa Polarbröd på deras digitala resa, säger Sogetis kundansvarige Patrik Bernhardsson.

Från Sogetis håll är det UX-strategen Jan Bidner som har hållit i taktpinnen för förstudien och hjälpt Polarbröd att identifiera sina behov och effektmål.

– Polarbröd har gjort viktiga insikter om sina behov under förstudien vilket ger oss en god grund att stå på under det fortsätta arbetet. Att välja att formulera projektet som en resa mot den digitala arbetsplatsen och inte bara som införande av ett nytt intranät tyder på både mod och mognad. Det här kommer att bli kanon! säger Jan Bidner.