smart climate logo

Revolutionen är digital

– Det digitala är kanske den största revolutionen i människans historia. Det är av samma proportion som när vi lärde oss tala och skriva, säger designer Darja Isaksson inför ett fullsatt Sliperiet i Umeå.

Darja Isaksson, designer och strateg, är inbjuden av Sliperiet, Umeå kommun och Marknadsföreningen i Umeå för att berätta om de utmaningar vi står inför i en nära framtid. Darja läste medieteknik vid Umeå universitet 1995 – 1998 och är vd och grundare av digitala byrån Ziggy Creative Colony. Hon fanns med på Veckans affärers lista över Sveriges 101 unga svenska supertalanger 2013, och har blivit känd som en stark förespråkare för den växande makerrörelsen, där kreativitet och skapande står i centrum, ofta på en digital grund.

– Det digitala är kanske den största revolutionen i människans historia. Det är av samma proportion som när vi lärde oss tala, eller när vi lärde oss skriva, säger Darja Isaksson.

Digitala förändrar det fysiska

Hon visar på flera slående exempel där vardagen kommer att förändras när det digitala kryper in i saker som finns nära oss.

– Kläder håller på att bli något annat. Idag kan de mäta puls och vilka muskelgrupper som jobbar hårt. Det är inte längre bara träningskläder som håller oss varma utan blir också en form av personlig tränare, säger Darja Isaksson.

På samma sätt förändras bilar, glasögon, hus, gator och torg när det digitala lägger en ny dimension till de fysiska prylarna i vår vardag. Enligt Darja Isaksson håller en ny gräsrotsrörelse av så kallade makers på att växa fram som vill utforska detta.

– Det är människor som tar alla dessa möjligheter och med experimentlusta skapar själva, inte bara i hobbyprojekt utan också i den kommersiella världen, berättar Darja Isaksson.

FabLab och makerrörelsen

Att frukostföreläsningen hålls på Sliperiet vid Konstnärligt campus i Umeå är ett lämpligt val och Darja Isaksson nämner det FabLab som finns i huset som en viktig satsning. FabLab Umeå är del i ett internationellt nätverk av FabLabs och hit kan vem som helst komma för att till exempel använda 3D-skrivare eller laserskärare och här har workshops hållits kring att flyga med drönare.

Som ett exempel på den gryende makerrörelsen passar FabLab Umeå in på ett bra sätt. Ett exempel är de 3D-skrivare som installerats i Sliperiet. Det är maskiner som kan skriva ut saker utifrån en digital ritning genom lager-på-lager-tillverkning. Den nya tekniken förutspås leda till en industriomvandling som möjliggör lokal produktion, lägre kostnader, nya produkt- och designlösningar och drastiskt minskad miljöpåverkan.

– Makerrörelsen är viktig för den sätter material i händerna på folk och låter dom upptäcka sin gnista.

När all denna nya teknik blir billigare och ännu mer tillgänglig för alla så kommer stora förändringar att ske med samhället, inte minst med nya robotar och artificiell intelligens som tar över människors uppgifter, menar Darja Isaksson.

– Det finns en undersökning som säger att 53 procent av alla jobb i Sverige kommer att försvinna inom 20 år, säger Darja Isaksson.

Befriar kreativiteten

Det kan låta som en domedag och en undergång för mänskligheten men Darja Isaksson menar att det tvärtom kan bli en utveckling som befriar människors kreativitet. Hon målar upp ett samhälle där människor med den nya tekniken i högre grad kan ägna sig åt kreativt skapande, att experimentera, att uppfinna och återuppfinna.

– Det centrala blir vår egen drivkraft, att experimentera, att lära oss och bli bättre, säger Darja Isaksson.

Text och foto: Mikael Hansson