Scharinska Villan

RISE skapar ny hub för design i Umeå

The Pink är namnet på RISE:s nya hub för innovation med utgångspunkt i design och designforskning lokaliserad i Scharinska villan i Umeå.

RISE, Research Institutes of Sweden, finns sedan höstan 2017 i Scharinska villan i Umeå. Nu startar man en hub för designdriven samhällsförändring, The Pink.

The Pink fokuserar på designdriven metodik, utforskande prototyper och kompetensutveckling för dynamiskt och meningsfullt transformationsarbete. Som medlem, vilket man nu kan bli, tar man en aktiv roll i ett kontinuerligt kunskapsutbyte och samskapar en miljö för lärande, innovation och systemförändring.

Via RISE nationella och internationella nätverk inom designforskning, lärande, demokrati och deltagarprocesser, samt nära samarbete med designhögskolan på Umeå universitet kommer medlemmarna få tillgång till lokala, nationella och internationella innovationslandskap.

– Medlemmarna i The Pink kommer att vara med och designa framtiden genom prototypande. Vi ser The Pink som ett experimentellt fönster mot framtiden där vi utforskar och arbetar med komplexa samhällsutmaningar med start i ett designperspektiv, säger Ambra Trotto, ledare för satsningen på RISE.

– Att Scharinska villan nu blir en mötesplats där folk kan arbeta, skapa, mötas och knytas samman är oerhört positivt för Umeå. Umeås befolkning har expanderat kraftigt de senaste åren och vi ser fram emot de möjligheter RISE kan skapa för att fortsätta den positiva och så viktiga utvecklingen av regionen, säger Peter Juneblad, Näringslivschef, Umeå kommun.