Rickard Lundström, Rototilt, och Tobias Emilsson, UDK
Tobias Emilsson, UDK, och Rickard Lundström, Rototilt, är nöjda över samarbetet kring affärssystemet Info M3.

Rototilt i framkant för modernt affärssystem

Som ett av de första företagen i världen är Rototilt i Vindeln i drift med senaste versionen av affärssystemet Infor M3. Det nya systemet kommer att vara en del i företagets framtida expansion.

– För oss är detta ytterligare en pusselbit i vår strävan att bygga ”One Rototilt”, det vill säga en väl sammanhållen och integrerad koncern, säger Rickard Lundström, ekonomichef hos Rototilt och projektbeställare av M3-projektet.

– Vår strävan är att bygga en internationell verksamhet med hjärtat i Vindeln. Vi har under 2015 byggt upp en egen IT-organisation och ett datacenter i Vindeln för ett effektivt IT-stöd till såväl verksamheten i Vindeln som till våra utländska dotterbolag, säger Rickard Lundström.

Projektet påbörjades för ett år sedan i samarbete med Umeåföretaget UDK som har en lång erfarenhet av Infor M3 och affärslösningar. UDK har bidragit med sin kompetens i genomförandet av förstudie, tester, utbildningar och driftsättning.

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete som gjort att projektet blivit en stor framgång, säger Tobias Emilsson, projektledare från UDK.

– Rototilt har nu investerat för framtiden både i organisation, genom egen kompetens i affärssystemet, och i en toppmodern plattform för sin framtida tillväxt, fortsätter Tobias Emilsson.

I projektet har många specialister runt om i världen varit inblandade, till exempel har databasen migrerats från ett team som sitter i Manilla.

– Under 2016 kommer vi öka nyttjandet av M3 i koncernen samt fokusera på de nya tekniska möjligheterna, säger Rickard Lundström.