Kollage Uminova Innovation
Bilden ovan visar exempel på de många entreprenörer och startups som gett Umeå färg. Från vänster överst: Ida Backlund, grundare av Rapunzel of Sweden, och Meiju Vartiainen, Mowida, Spacetime Communication vinnare i Umeågalan 2017, paneldebatt under Umeå Tech Arena, Smart Video vinner regionfinal av DI Digital Tour, Martin Wiklund, vd Sportswik, Joachim Ljungquist, grundare av Content Central, Emanuel Dohi, vd Dohi Sweden, Limes Audio tar emot ny investering, Helena Fordell presenterar Brain Stimulation för kung Carl XVI Gustaf, deltagare i Uminova Innovations Startupprogram våren 2018, Skillster visar sin simulering för yrkesutbildning av chaufförer, samt deltagare i Uminova Innovations Acceleratorprogram 2017/2018.

Så blev Umeå en startupstad

Umeå har på bara några år vuxit sig starkt som en startupstad med ett affärstöd i världsklass. Här är historien bakom den resan.

Umeå har under lång tid varit den snabbast växande staden i norra Sverige och är idag en välmående stad med 125 000 invånare. Här finns starka industrier, en spirande tjänstesektor och två framgångsrika universitet med Designhögskolan som sin kronjuvel. Samtidigt finns det en hel del offentliga jobb som skapar stabilitet även i lågkonjunkturer.

Rötterna till Umeå som startupstad kan hittas redan i början av 2000-talet. Då började en startupscen, även om den då inte kallades så, sakta men säkert ta form.

Roland Carlsson var under 16 år näringslivschef i Umeå kommun och är en av personerna som aktivt varit med om att rigga ett innovationssystem som kan ta hand om blivande entreprenörer. Idag är han styrelseordförande i de båda företagsinkubatorerna Uminova Innovation och Uminova eXpression.

– När jag började år 2000 såg det helt annorlunda ut. Kommunen hade 1998 startat en inkubator för unga, BIC Factory. Men den var inte tillgänglig för alla, säger Roland Carlsson.

Den stora skillnaden idag är att det är en mycket högre kvalitet på inflödet av idéer och att det är många fler som vågar och vill satsa på sin idé.

Nils-Olof Forsgren

I början av 2000-talet fanns även Uminova Center som en del av förvaltningen på Umeå universitet. En av uppgifterna var att hjälpa forskare och studenter att vidareutveckla sina affärsidéer. Umeå kommun var med och stöttade verksamheten, men från både universitetets och kommunens sida sågs ett behov av att förnya organisationen och skapa förutsättningar för ett vidare arbete.

– Man såg att det fanns en anledning att förtydliga och renodla uppdraget. Man ville ha tydlig aktör vars huvudfokus skulle vara att få fram innovationer som kunde bli konkurrenskraftiga företag. Helt enkelt en vass inkubator, säger Roland Carlsson.

Bolagsbildning

År 2003 bildades bolaget Uminova Innovation som flyttade in i ett då nybyggt hus på Tvistevägen 47 på Uminova Science Park. År 2006 rekryterades Nils-Olof Forsgren in som vd. Han kom direkt från startup-centret Silicon Valley och sände med det en tydlig signal att nu skulle en verksamhet dras igång på allvar.

– När jag började hade vi en väldigt tydlig stämpel av att vi bara fanns till för akademin. I huvudsak forskare och studenter, säger Nils-Olof Forsgren.

– Den stora skillnaden idag är att det är en mycket högre kvalitet på inflödet av idéer och att det är många fler som vågar och vill satsa på sin idé. Nu finns vi till för alla med bra affärsidéer och just blandningen av människor från akademi, näringsliv, universitetssjukhus och samhället i övrigt gör att utbytet mellan entreprenörer och deras nätverk blir mer värdefullt och inspirerande, hävdar Nils-Olof Forsgren.

– Vi har också mer operativa holdingbolag vid våra universitet idag som bland annat bedriver Innovationskontor. Tillsammans har vi ett bra samarbete och alla som kommer med en affärsidé till någon av oss skickas till rätt aktör. Vi träffas varannan vecka och lägger upp allt inflöde på bordet och diskuterar hur vi tillsammans på bästa sätt kan hjälpa dem, säger Nils-Olof Forsgren.

– Självklart bidrar samhällsutvecklingen och nyheter i media till att startups ses som mer coolt nuförtiden. Men det är absolut inte hela förklaringen, vi har jobbat hårt för att hamna där vi är idag. Många utbildar sig idag för att kunna bygga något eget och inte bara vara anställningsbar. Dessutom har vi fått fram bra entreprenörsförebilder i Umeå, fortsätter Nils-Olof Forsgren.

Nils-Olof Forsgren och Roland Carlsson.

Nils-Olof Forsgren och Roland Carlsson.

Ständig förnyelse

Affärsstödet som Uminova Innovation erbjuder är under ständig utveckling med metoder som NABC, Lean Startup-metodik och Customer Development som tagits in direkt från Silicon Valley. Men det slutar inte där.

– Vill vi vara en av Europas bästa inkubatorer och hub för alla som vill spänna bågen och tänka stort – då är det självklart att vi gör detsamma. Vi stannar inte upp för länge utan utmanar oss själva i allt vi gör, vad vi gör och hur vi gör det. Att lyssna och lära av de bolag och investerare vi jobbar nära varje dag men också av andra framgångsrika satsningar i Sverige och utomlands ger oss viktiga insikter för hur vi måste vässa oss framåt, säger Sara L Olofsdotter, affärsutvecklare på Uminova Innovation.

Och konstigt vore det egentligen annars.

– Mantrat till våra bolag är att det finns ingen perfekt plan. Det gäller att bli relevant för någon och hitta en plan som funkar, innan pengarna tar slut. Att stresstesta sin idé, metodiskt och snabbt framåt – och samla insikter längs vägen. På samma sätt måste vi också iterera och utveckla vårt erbjudande för att göra skillnad, fortsätter Sara L Olofsdotter

Ett affärsstöd under ständig utveckling med inspiration från de bästa är en bra grund att stå på. Men det måste ju finnas idéer och entreprenörer som utvecklar idéerna och bygger bra bolag.

Tidigt fokus på life science

Uminova Innovation har hela tiden haft ett tydligt uppdrag att hjälpa bolag som har stor potential att skala och växa sig stora. En bransch med stor potential är life science och Uminova Innovation drog redan 2005 igång branschsatsningen Biotech Umeå. Några år senare bildades Umeå Biotech Incubator (UBI) som ett dotterbolag till Uminova Innovation.

Att Uminova Innovation och UBI inte blev ett och samma bolag har sin förklaring i skillnaden i verksamhet. Hos UBI återfinns labbmiljöer och utrustning och ett fokus mot läkemedel och diagnostik. Däremot så arbetar inkubatorerna nära varandra och bolagen får ofta hjälp av båda.

– Biotech Umeå har lyckats ta position och visa upp regionens starka forskning och intressanta startups. Tidigare Sverigekartor med intressanta Life Science-regioner innehöll inte Umeå. Men nu finns vi definitivt med, menar Nils-Olof Forsgren.

Den övergripande slutsatsen är att Umeås innovationsstödssystem är väl utbyggt och samordnat.

Dan Hjalmarsson, tidigare generaldirektör för Tillväxtanalys

Explosion inom IT

En annan bransch med stor potential var IT. Dock var det länge dålig utväxling i IT-branschen i Umeå. Få kände också till vilka andra IT -bolag som fanns och vad de gjorde.

– Nils-Olof Forsgren och jag hade många gånger pratat om vad vi skulle kunna göra för att få till en riktig IT-bransch. En dag sa Nils-Olof att han kände en person från sin tid i Silicon Valley som kanske skulle kunna hjälpa till, säger Roland Carlsson.

Jan Snygg, med gedigen erfarenhet från bland annat Ericsson och som riskkapitalist, togs in. Han gjorde en studie som mynnade ut i rekommendationen att dra igång en satsning där Umeå tydligt skulle positionera sig som en IT-region genom att lyfta det lokala näringslivet och erbjuda ett särskilt affärsstöd för IT-bolag. Idéen gillades och branschsatsningen Infotech Umeå föddes.

Utväxlingen på Infotech har sedan starten 2009 har varit enorm.

– Numera är vi verkligen en IT-stad. Inom branschen råder en vi-känsla, bolagen känner till varandra och vad alla gör vilket till stor del beror på den nyhetsrapportering som Infotech Umeå har haft, säger Maria Olofsson, som är ansvarig för satsningen Infotech Umeå på Uminova Innovation.

– Dessutom har vi många framgångsrika IT-bolag som bevisar att vi är en hubb för startups inom IT. Bolag som exempelvis Limes Audio, Codemill och Rapunzel of Sweden visar att det går att lyckas för den som är dedikerad och satsar. Än tydligare att vi är en startuphubb kan vi se när bolag som till exempel Codemill gör egna avknoppningar som Smart Video och Accurate Player, fortsätter Maria Olofsson.

Maria Olofsson som moderator i samband med ett av Uminova Innovations event.

Konstnärliga och kulturella näringar

I samband med Umeå universitets satsning på ett Konstnärligt campus med Designhögskolan, Arkitekthögskolan och Konsthögskolan i början av 2010-talet väcktes frågan om inte ytterligare en inkubator kunde behövas.

– Inom de konstnärliga och kulturella näringarna finns en helt annan affärslogik än inom exempelvis IT. Det är mycket viktigare att jobba i nätverk än att skala bolag. Både Umeå universitet och Umeå kommun tyckte därför att det var viktigt att skapa en särskild inkubator med fokus på konstnärliga och kulturella näringar, säger Roland Carlsson.

Kontentan blev att Uminova eXpression bildades 2013 med Umeå universitet och Umeå kommun som ägare. Idag har man bytt namn till eXpression Umeå.

Framtidssatsning på cleantech

En senare satsning är den på cleantech som drogs igång 2016, North Sweden Cleantech.

– Vi såg att det fanns många nätverk inom cleantech, men det var ett väldigt litet fokus på kommersialisering och nya växande startups, säger Nils-Olof Forsgren.

Här är det företag med miljörelevans som grön teknik, ren energi och hållbara lösningar som står i fokus. Ett område som verkligen har en potential att bli nästa stora område för Umeå och regionen.

– En av världens största samhällsutmaningar är klimatomställningen. Detta innebär att det kommer att efterfrågas lösningar i form av produkter och tjänster som bidrar till denna omställning och då bör vi verkligen finnas med på tåget, fortsätter Nils-Olof Forsgren.

Branschsatsningen drivs i ett större samarbete från Örnsköldsvik till Skellefteå och Uminova Innovations roll är att ge affärstöd för startups inom området.

Komplett innovationsstödssystem

Inkubatorerna är en viktig del i systemet för innovationsstöd. I Umeå fungerar detta system mycket väl enligt en rapport beställd av Umeå universitet, Umeå kommun och Region Västerbotten.

Dan Hjalmarsson, tidigare generaldirektör för myndigheten Tillväxtanalys, fick uppdraget att genomföra studien och han är imponerad av resultatet.

– Den övergripande slutsatsen är att Umeås innovationsstödssystem är väl utbyggt och samordnat. Det har skräddarsytts för att möta behoven hos olika typer av företag som beror på entreprenörernas bakgrund och affärsidéernas karaktär, säger Dan Hjalmarsson.

Bolag som exempelvis Limes Audio, Codemill och Rapunzel of Sweden visar att det går att lyckas för den som är dedikerad och satsar.

Maria Olofsson

Rapporten vilar bland annat på intervjuer med 200 entreprenörer i Umeå och systemet uppfattas av de intervjuade som välkänt och heltäckande. Men det är under ständig utveckling. Bland annat påtalades att det behövs kompletteringar när det gäller riskkapital. Här har åtgärder redan gjorts. Uminova Innovation tog 2016 initiativ till att etablera Northen Light Capital (NLC), ett affärsängelbolag i samarbete mellan offentliga aktörer och privata finansiärer.

Roland Carlsson gläds åt resultatet, men är inte förvånad.

– Vi har haft en tanke hela tiden när vi har försökt bygga systemet så att det ska bli så komplett som möjligt. Men vi kan inte nöja oss med detta, vi måste fortsätta vårt arbete med att utveckla affärsstödet precis som all form av entreprenöriell verksamhet, säger Roland Carlsson.

Och på Uminova Innovation ses framtiden an med tillförsikt.

– Uminova Innovation är en helt annan verksamhet idag jämfört med när vi startade. Vi har nya metoder och arbetssätt och helt andra förutsättningar. Men nu som då är huvudfokus att hjälpa människor att bygga tillväxtbolag. Och det tänker vi fortsätta med, säger Nils-Olof Forsgren.

Fakta om Umeås inkubatorer

Läs mer

Uminova Innovation har ett fokus på potentiella tillväxtbolag. Har sedan 2003 gett affärsstöd till över 150 aktiebolag som tillsammans har mer än 600 anställda och omsätter närmare 850 miljoner.

Umeå Biotech Incubator, UBI, har ett fokus på biomedicin och diagnostik. Har sedan 2008 utvärderat omkring 250 affärsidéer, 39 har genomgått inkubatorprocessen och 23 nya bolag har bildats.

eXpression Umeå har ett fokus på konstnärliga och kulturella näringar. Sedan starten 2013 har 50 företag startats och utvecklats genom inkubatorn.

BIC Factory har ett fokus på unga entreprenörer. Har sedan starten 1998 hjälpt 116 nya företag där de 45 största bolagen omsätter 630 miljoner kronor tillsammans och har 330 anställda.

Stäng

Text av: Linus Stark

Fotograf: Malin Grönborg/Patrik Trädgårdh/Mikael Hansson

Publicerad: 24 april, 2018Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Linus Stark

Malin Grönborg/Patrik Trädgårdh/Mikael Hansson

24 april, 2018