UmeJugEvaMarell02.jpg
Forskaren Eva Mårell Olsson låter Christina Skaskiw, utvecklare på Acino, pröva Google Glass vid ett möte med UmeJug, Umeå Java User Group.

Så långt har smarta glasögon kommit

Smarta digitala glasögon kan ge helt nya upplevelser till allt från skogsmaskinförare till dataspelare. I tio blogginlägg visar forskaren Eva Mårell Olsson hur långt utvecklingen med smarta glasögon kommit.

I januari 2015
meddelade Google
att de inte längre kommer att sälja sina uppmärksammade Google Glass. Glasögonen som väckt så mycket uppmärksamhet har, enligt Google, nått vägs ände för tillfället, och nu vill företaget krypa in i labbet igen för att utveckla nya funktioner för både smarta glasögon och andra wearables.

Men det innebär inte att smarta glasögon är på väg bort. Tvärtom har under de senaste åren en mängd konkurrenter till Google Glass tagits fram. Eva Mårell Olsson nämner att det finns ett trettiotal företag, det senaste är nyheten om Microsofts satsning på Hololens, också det en form av smarta glasögonen.

Umeåforskaren Eva Mårell Olsson har sedan ett par år levt med Google Glass. Hon var bland de första i Sverige som lyckades få tag på ett eget exemplar och hon har i sin forskning vid Umeå universitet använt dem i en mängd projekt.

Bloggar om smarta glasögon

För att sammanfatta läget med Google Glass och smarta glasögonen har hon på Umeå universitets forskarblogg publicerat tio blogginlägg där hon både berättar om sin egen forskning och hur långt utvecklingen av smarta glasögon kommit.

Ett exempel Eva Mårell Olsson nämner handlar om hur
skogsmaskinförare får pröva så kallade augmented reality-glasögon, det vill säga glasögon som ger en förstärkt verklighet till användaren.

Bakom försöken står forskningsinstitutet Skogforsk och Umeåföretaget Oryx Simulations med syfte att förenkla vardagen och utbildningen för operatörer av tunga arbetsfordon.

Tanken är att glasögonen ska kunna ge relevant information till en skogsmaskinsoperatör i istället för att maskininformationen, exempelvis apteringsdata, motordata, hydraulik m.m. ska visas på den traditionella instrumentpanelen.

Eva Mårell Olssons tio blogginlägg om digitala smarta glasögon:

Hur ser framtidens smarta glasögon ut?

Hur kan smarta glasögon stödja simuleringar inom skogsindustrin?

Hur kan smarta glasögon användas inom olika verksamheter?

Vilka projekt med Google Glass pågår just nu?

Hur fungerar Google Glass rent tekniskt?

Hur kan Google Glass stödja samarbete och lärande?

Vilka personer ligger bakom utvecklingen av Google Glass?

Hur kan smarta glasögon användas som stöd i handledningssituationer?

Hur har utvecklingen av smarta glasögon sett ut?

Kan glasögon vara smarta?

 

Text och foto: Mikael Hansson