Bra möten kring utveckling av smarta städer på Smart City Expo i Barcelona. Från vänster Peter Bäckström, EEN, samt Linnéa Egnor Byström, Helena Näsström och Jeanette Holmlund, alla från North Sweden Cleantech.
Bra möten kring utveckling av smarta städer på Smart City Expo i Barcelona. Från vänster Peter Bäckström, EEN, samt Linnéa Egnor Byström, Helena Näsström och Jeanette Holmlund, alla från North Sweden Cleantech.

Så ska städerna bli smartare

Smarta städer rymmer såväl bättre tekniska lösningar som ökad medborgardialog, rapporterar Peter Bäckström från Smart City Expo i Barcelona. Flera företag och organisation från Västerbotten deltog på mässan.

Smart City Expo World Congress i Barcelona är en årlig mässa och konferens för företag, städer och myndigheter kring utveckling av framtidens städer och samhällen. Till 2017 års upplaga kom närmare 18 000 besökare.

I begreppet smarta städer ryms en uppsjö av tekniska lösningar, sensorer, transportlösningar och mobilitet. Men en viktig del, som också lyfts fram på konferensen, är de mer mjuka delarna som exempelvis kan handla om hur tekniken kan göra en bättre dialog med medborgarna möjlig och få fler att känna sig delaktiga i stora infrastruktursatsningar.

Bland talarna på konferensen fanns Dick Ahlborn VD på Hyperloop Transportation Technologies som är i full färd med att bygga nästa generation transportlösning genom sitt ”vakuumtåg”. Ahlborn var tydlig med att deras koncept i sig inte är någon ny teknisk lösning och att försök med ”tubtåg” har gjorts ända sedan i början av 1900-talet. Tidigare försök har i det flesta fall havererat av mer organisatoriska orsaker snarare än tekniska.

Ahlborn menar att deras största innovation är just organisationen där de jobbar community-baserat för att få flera personer delaktiga och dedikerade till satsningen. På så vis har det lyckats få ambassadörer för sin satsning över hela världen. Var den första Hyperloop-banan kommer att byggas blir offentligt inom sex månader, avslöjar Ahlborn.

Satsning från norra Sverige

I samarbete mellan North Sweden Cleantech och Enterprise Europe Network, två satsningar som Uminova Innovation driver, genomfördes en resa till Smart City Expo med företag från regionen.

Företagen fick del av en samlingsmonter i nordiska paviljongen via North Sweden Cleantech och på så vis en naturlig mötesplats på mässan för nya och gamla kontakter. Inom den nordiska paviljongen erbjöds möjligheter till möten och rundabordssamtal med representanter från nordiska städer.

Flera bolag på plats

I gruppen ingick förutom representerar från North Sweden Cleantech och Enterprise Europe Network, Service Node, Aquaductus, Umeå Energi och Skellefteå Kraft. På mässan fanns även Skellefteå Digital Alliance representerat samt EU-projektet RUGGEDISHED, som har kopplingar till regionen.

Bolagen från Västerbotten hade genom Invest in Västerbotten fått möjlighet att söka ekonomiskt stöd för sitt deltagande på Smart City Expo.

Bra möten för startup-bolag

Startup-bolaget Service Node från Umeå besökte Smart City Expo för första gången och grundaren Johannes Nylund menar att de efter mässan har fått en mycket tydligare bild över hur Service Node kan passa in i värdekedjan kring en smart stad.

– Det var många bra möten med potentiella partners, distributörer och kunder, säger Johannes Nylund.

Var öppen och prata med många

Enterprise Europe Networks matchmaking var ett forum som Service Node deltog i för att träffa intressanta partners.

– Jag kan absolut rekommendera andra företagare att delta om det erbjuds matchmaking på andra mässor. Ett generellt råd är dock att tänka brett när man bokar sina möten. Var öppen, prata med folk, leta synergier. Bättre att prata med för många än för få, säger Johannes Nylund.

Service Node som också deltar också i Uminova Innovations Acceleratorprogram fick i och med deltagandet på Smart City Expo en bra möjlighet att validera sin produkt gentemot kommuner både i och utanför Norden och få bättre förståelser hur deras produkt passar in mot offentliga köpare som exempelvis kommuner.

Enterprise Europe Network Smart City Brokerage event (matchmaking)

Inom ramarna för Enterprise Europe Network, EEN, deltog företagen på matchmaking-möten där de innan mässan kunde förboka möten med de några av drygt 500 företag och organisationer från över 40 länder som registrerat sig. Över tre dagar genomfördes omkring 1400 möten inom ramarna för EEN:s matchmaking.

Jeanette Holmlund, Internationell Affärsutvecklare på North Sweden Cleantech, deltog på matchmakingen och var mycket nöjd över de möten som de haft och såg det som en stor fördel att ha ett antal förbokade möten klara innan själva mässan startade.

– Intresset var stort för vår plattform North Sweden Cleantech och jag tar med mig hem flera nya kontakter som har potential att leda till internationella samarbeten för regionen, säger Jeanette Holmlund.

Intressanta utlysningar

Leif Häggmark, Skellefteå Digital Alliance, var också nöjd med sina möten och gillade upplägget där man innan mässan kunde välja vem man ville träffa och läsa på om motparten i god tid innan. Skellefteå Digital Alliance är en klusterorganisation med ca 40 medlemmar inom IT framför allt i Skellefteåregionen.

– De kommande utlysningarna som EU-kommissionen har kring smarta städer är såklart av intresse för vårt kluster, säger Leif Häggmark.

Intercluster workshop

ACCIÓ, som är partner för EEN i Barcelona, bjöd in klusterorganisationer till en workshop kring internationella klustersamarbeten. Peter Bäckström från Uminova Innovation och affärscoach inom EEN var workshopledare för ett av de tematiska områden som avslutade arrangemanget.

– Deltagarna i min grupp som valt temat Innovation inom monitoreringssystem för smart städer bestod av åtta olika klusterorganisation från sex olika europeiska länder och deras fokusområden spände från sensorer och ljudteknologi till turism, säger Peter Bäckström.

En gemensam slutsats i gruppen var att det inte var någon brist på tekniska lösningar utan att utmaningen framförallt var att få ut tekniken. Att jobba mer utifrån en ”design thinking approach” för att bättre involvera medborgarna och ge de innovativa företagen stöd kring affärsmodeller för att hitta affären i den värdekedja som finns runt en smart stad.

– Gemensamt var också utmaningar och möjligheter kring införandet av det nya europeiska regelverket GDPR. På den korta tid vi hade lyckades vi ändå hitta några spår att spinna vidare på i gruppen, men framförallt handlar det ju om att knyta nya kontakter, något som ger ett bra resultat, säger Peter Bäckström.

Stöd från EU

Christophe Guichard, Team Leader Cluster internationalisation på EU-kommissionen, presenterade också vilka möjligheter som finns för kluster att få stöd från EU-kommissionen vad gäller att utveckla nya projekt. Bland annat kan European Strategic Cluster Partnerships for smart specialisation investments (ESCP-S3) nämnas som syftar till att i större utsträckning involvera industrin i regionala samarbeten för att bättre kunna implementera strategier för smart specialisering. Ny utlysning inom det området kommer i december 2017.

Inom Innosup-1 programmet kommer nästa utlysning i april 2018 och kommissionen efterlyser kluster-projekt som kan leverera innovations stödjande insatser, inte minst de som kan bidra in nytänkande inom värde-kedjor och industriell transformation.

Christophe Guichard lyfte också att EU-kommissionen i deras startup- och scaleup-initiativ vill se att fler startups och scaleups bättre kan dra nytta av kluster och de nätverk och klusterprojekt som genereras.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 21 november, 2017Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

21 november, 2017