AI i Umeå
Roboten Pepper finns idag på Umeå universitet, där forskning om artificiell intelligens är ett växande område.

Säg hej till roboten

AI, artificiell intelligens, väcker många frågor. Några av dessa ska få svar när #addher, nätverk för kvinnor inom IT, bjuder in till en helkväll där forskare och näringsliv möts.

AI, artificiell intelligens, är ett snabbt växande forskningsområde i Umeå såväl som internationellt.

Nätverket för kvinnor inom IT, #addher, bjuder in till en helkväll 26 oktober om AI, artificiell intelligens, där både forskning inom området och näringsliv får ta plats.

AI-forskning i Umeå handlar bland annat om sociala robotar, intelligent multimediaanalys, personanpassad digital coaching för bättre hälsa.

Etiska aspekter kommer också allt mer i fokus: Hur kan AI-system bli ”sociala”, följa sociala normer och resonera när konflikter uppstår mellan olika normsystem? Hur undviker vi bias i AI-system? Vill ens samhället ha resultaten av AI-forskningen? Vill du ha en social robot i ditt hushåll? Vill du få råd om din hälsa från en digital hälsocoach? Och vad vill du egentligen veta om dina grannar?

Tre kvinnliga forskningsledare vid Umeå universitet kommer att presentera sin forskning och vill gärna diskutera sina erfarenheter även från kommersialisering, och av att vara ”innovatörer” och entreprenörer.

Arrangemanget anordnas av nätverket #addher, SPIN-projektet och Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

PROGRAM 26 oktober, 17.30 – 20.00, lokal: MIT-huset, Umeå universitet
17:30-18:10 Vi börjar med mingel och mat.
18:10-18:20 #addher hälsar välkommen och berättar om nätverket.
18:20-20:00 Värdorganisationen inleder och varvar sedan korta presentationer av Helena Lindgren, Johanna Björklund och Suna Bensch med diskussioner kring aktuella och relaterade frågor.

Anmälan till kväll om AI.