Fredrik Wester, Johan Westin, Matti Larsson
Fredrik Wester, Johan Westin och Matti Larsson, alla tre med spelföretag i Umeå, säger nej till sexism i spelvärlden.

Säger nej till sexism i spelvärlden

Nu säger datorspelbranschen nej till sexism. Sexism, hat och hot hör inte hemma i spelvärlden, menar bland annat Fredrik Wester, Johan Westin och Matti Larsson, alla med spelföretag i Umeå.

Det är i en debattartikel i Svenska Dagbladet, SVD, som ett stort antal förespråkare från spelbranschen ryter till. Det grundar sig i att ett flertal kvinnor blivit utsatta hör förföljelse och hot enbart för att de offentligt tagit ställning i artiklar och på forum mot sexism inom spelvärlden. Det har gått så långt att några av kvinnorna till och med hotats till livet.

Upprördheten mot detta är stor bland de som nu skrivit under artikeln på SVD, bland annat Fredrik Wester, Paradox, Johan Westin, Level Eight, och Matti Larsson, Zordix, alla tre företrädare för spelföretag med studios i Umeå.

”Det borde inte behöva sägas: hat, hot och trakasserier kan aldrig accepteras. Vi undertecknare – företags- och utbildningsledare inom dataspel – tar tydligast möjligt och utan förbehåll avstånd från trakasserier och sexism”, skriver de tillsammans med övriga i debattartikeln.

I artikeln lyfter de också fram initiativet Diversi som kom till 2013 på initiativ av Dataspelsbranschen och kunskapsföretaget Praxikon med stöd av Vinnonvas projekt Genuslabbet. Också på
Diversi finns en namnlista
som på bara några dagar fyllts med, när detta skrivs, snart 700 namn.

Läs hela artikeln
Sexism hör inte hemma i spelvärlden.