Jörgen Olofsson
Jörgen Olofsson, vd för COS Systems, som får stöd av Norrlandsfonden.

Säker finansiering viktig för tillväxt

Umeåföretaget COS Systems har utvecklat ett system som underlättar valet av tjänsteleverantörer på internet. För att nå nya marknader får COS stöd av Norrlandsfonden i form av en lånefinansiering.

COS Systems
får lånefinansiering av
Norrlandsfonden
för att satsa offensivt på världsmarknaden. Stiftelsen Norrlandsfonden har ett särskilt intresse av norrländska företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Här ser man stor potential i COS Systems från Umeå och företagets satsning på en produkt som gör det enklare att hantera så kallade öppna nät. Det är bredbandsnät där nätägaren öppnat upp för tjänsteleverantörer att marknadsföra och sälja sina tjänster i nätet.

God potential

– Företaget har en produkt som är beprövad i skarp miljö och de har flera stora kunder. Det finns en god marknadspotential med tanke på att andelen öppna nät ökar även internationellt, säger Petter Alapää, Norrlandsfonden.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag som verkar på mer än en lokal marknad. Stiftelsens kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till it- och bioteknikföretag.

Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kompletterar man finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar Norrlandsfonden ut cirka 250 miljoner kronor till olika företag.

Beställa tjänster

Den produkt som COS Systems nu får extra lånefinansiering till är utvecklad för att göra det enklare för en kund som vill beställa tjänster kring bredband eller telefoni. Kunden pluggar in datorn i bredbandsjacket, loggar in på kommunikationsoperatörens portal och väljer fritt mellan de tjänster som finns att beställa. Tjänsten kommer igång inom bara ett par minuter och tjänsteleverantörens faktureringsunderlag och respektive underlag för provisionsintäkter till kommunikationsoperatör och tjänsteleverantörer generas automatiskt.

– Vår systemlösning kommer bäst till sin rätt när många intressenter är inblandade. Exempelvis när många tjänsteleverantörer har möjlighet att erbjuda sina tjänster till en specifik abonnent. Kundnyttan består i att många tidigare manuella moment för in- och urkoppling automatiseras genom vår programvara, säger VD Jörgen Olofsson.

Stöd med finansiering och lån

Norrlandsfonden har tidigare satsat på företag som Oryx Simulation, Polarbröd, ICEHOTEL och många andra. I filmen nedan berättar man mer om den lånefinansiering man kan bidra med.