Jim Carlsson, Clavister
Jim Carlsson, vd för Clavister, som har huvudkontor i Örnsköldsvik och sedan 2015 även ett kontor i Umeå.

Säkerhetsföretaget Clavister säkrar OS i Japan

Clavister ska ge säker uppkoppling i Japan inför sommar-OS år 2020. Säkerhetsföretaget har huvudkontor i Örnsköldsvik och även kontor i Umeå.

Clavister har fått i uppdrag att säkra ett omfattande Wi-Fi-nätverk i Japan med över 220 000 accesspunkter, bland annat inför OS i Japan år 2020. Säkrare nät och sömlös mobilsurf ska därmed garanteras.

NTT Broadband Platform är en av de största leverantörerna av Wi-Fi-tjänster i Japan. Nyligen har säkerhetsföretaget Clavister, med kontor i Örnsköldsvik och Umeå, valts att säkra och optimera det japanska företagets nationella Wi-Fi-nät med över 220 000 accesspunkter.

Implementeringen av Clavisters lösning i NTTBPs nät bedöms ske successivt för att vara på plats inför sommar-OS i Japan 2020. Antalet Clavister Wi-Fi Access Gateways kommer att vara beroende på trafikintensiteten per accesspunkt, men uppskattningsvis kommer det krävas en Clavister Wi-Fi Access Gateway per tio till femtio accesspunkter beroende på val av storlek på Wi-Fi Access Gateway samt på områdets trafikbelastning.

NTTBP är en japansk leverantör av publika Wi-Fi-tjänster, kundanpassade Wi-Fi-lösningar för transport- och fordonssektorn, butikskedjor och lokala myndigheter, Wi-Fi på idrottsarenor och kongresscentra och andra mervärdestjänster.

Clavisters säkerhetslösning ska säkerställa att NTTBP behåller kontrollen över sina nät, samt underlätta för möjligheterna att skapa nya mervärdestjänster och intäktsströmmar. Clavisters lösning är mycket skalbar och kan snabbt och effektivt integreras med NTTBPs nätverksinfrastruktur.