Peter Lauren, PhenixID, och Jim Carlsson, Clavister.

Säkrare internet är målet

Säkrare inloggning och identitetshantering på internet är målet när Clavister ökar sitt ägande i säkerhetsföretaget PhenixID.

Clavister ökar sin ägarandel i PhenixID med 1,5 procent-enheter till 30,1 procent.

Clavister, med kontor i Örnsköldsvik och Umeå, är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk.

PhenixID erbjuder lösningar som gör att organisationer kan hantera sina digitala identiteter och dess resurser på ett säkert och kostnadseffektivt sätt samtidigt som informationskvaliteten och processer kring identiteter kan upprätthållas och att applikationer/tjänster kan skyddas via säker inloggning.

Tidigare i mars i år avtalade Clavister om förvärv av en intresseandel om 28,6 procent i PhenixID, för att förstärka Clavisters erbjudande och att bättre möta marknadens ständigt ökande krav på säkrare inloggning och identitetshantering.