ProcessIT-dagen 2011
Per Levén, ProcessIT Innovations, i samtal med Peter Wedin, Optimation, och Torbjörn Bergström, journalist, vid ProcessIT-dagen 2011.

Samarbete med forskare och it-företag stärker basindustrin

Listan över gemensamma projekt kring elektronik, optisk mätteknik och simuleringar var imponerande när ProcessIT-dagen samlade ett sjuttiotal deltagare från processindustrin, it-företag och universitet i norra Sverige och Finland.

ProcessIT Innovations
framstår som en allt mer lyckad satsning kring automationsfrågor inom processindustrin. Det märktes under ProcessIT-dagen 16 mars 2011, den årliga konferens då processindustrin möter it-leverantörer, forskare och ansvariga från den offentliga sektorn till samtal om framtida samarbeten.

– Många system blir allt mer kunskapsintensiva vilket gör att samarbeten blir viktigare. Tillsammans kan vi skapa en kritisk massa av kompetens som kan leda fram till en starkare konkurrensförmåga, menade Per Levén, forskare vid Umeå universitet och ansvarig inom ProcessIT Innovations, som bygger samverkan mellan basindustrin, it-företag och forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. 

ProcessIT-dagen 2011

Gösta Forsén, Fotonic, och Glen Wikman, Explizit, deltog under ProcessIT-dagen.

Optisk mätteknik

Ett flertal exempel från samarbeten inom elektronikområdet, optisk mätteknik och simulering lyftes därefter fram i olika presentationer. Gösta Forsén från Fotonic, ett företag inom optisk mätteknik som avknoppats från Skellefteåföretaget Optronic, berättade om hur man snabbt kunde komma till resultat tack vare det nätverk som fanns inom bland annat ProcessIT Innovations.

– Tack vare att Adopticum, Optronic, ESIS och ProcessIT ligger bakom Fotonic har vi mer än 30 års erfarenhet inom företaget trots att vi bildades först 2009, sade Gösta Forsén, som också lyfte fram den 3D kamerateknik man arbetar med som helt revolutionerande jämfört med att jobba med 2D kameror.

– Det är som att från att ha kikat igenom ett brevinkast plötslig kunna öppna dörren. Så stor är skillnaden, menade Gösta Forsén.

ProcessIT-dagen 2011

Anders Sandberg, Boliden, Pedro X La Hera, Martin Servin, båda Umeå universitet.

Forskning som växer

Från UMIT Research Lab vid Umeå universitet berättade Martin Servin om hur man i nuläget räknar in 150 forskare och anställda i arbetet kring forskningslabbet. Dessutom söker man i nuläget ytterligare 15 personer till utvecklingsarbetet kring avancerade beräkningar och simuleringar. Ett flertal av de projekt som drivs inom UMIT sker också i samarbete med ProcessIT.

Från forskningen vid UMIT Research Lab löper det ett stort antal trådar till Umeåföretagen Algoryx och Oryx, två företag som knoppats av från forskning vid Umeå universitet. Kenneth Bodin, vd för Algoryx, berättade om hur man inom dessa företag varit framgångsrika med att utveckla produkter från den kunskap som forskarna har inom simulering av vätskor eller granulära material som sten och pellets. Här finns simulatorer för utbildning av maskinförare, programvarutveckling för fysikalisk simulering och utbildningsprogram för skolans fysiklektioner 

Under dagen bjöds även på inspel från ProcessITs branschprogram GRAM och SCOPE som samlar projekt inom gruvindustrin respektive massa- och pappersindustrin. Som avslutning på dagen gav sedan Tomas Lagerberg. ABB Corporate Research, en framtidsspaning där han bland annat lyfte fram utmaningen att få fler unga att söka sig till processindustrin.

ProcessIT-dagen 2011

Magnus Nilsson, vd för InternetBay, tillsammans med forskarna Ulrika Westergren och Katrin Jonsson, båda Umeå universitet.

Text och foto: Mikael Hansson