Jim Carlsson
Jim Carlsson, VD för Clavister.

Samarbete mot cyberattacker

Clavister befäster sitt strategiska samarbete med Nokia Networks för att utveckla och leverera avancerade virtuella säkerhetslösningar för operatörer och mobiloperatörer.

Nokia Networks, en av världens tre främsta infrastrukturleverantörer som betjänar de flesta av de största globala Telekomoperatörerna, kommer att integrera
Clavisters
säkerhetslösningar in i sitt Nokia NetGuard program, som har till syfte att skydda infrastruktur och abonnentnätverks-data mot bland annat riskerna för cyberattacker och avlyssning.

Clavister öppnade nyligen kontor i Umeå där företaget siktar på att utöka till 20 anställda. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik medan affärerna bedrivs på en internationell marknad.

Partnerskapet med Nokia Networks kommer att påtagligt stärka Clavisters möjligheter inom virtuella säkerhetslösningar på mobiloperatörsmarknaden.

– Detta är en stor möjlighet för Clavister att öka sin marknadsandel av säkerhetsrelaterade investeringar inom telekom och mobila nätinfrastrukturer. Samarbetet med Nokia Networks är ett viktigt steg. Det ger oss en specifik möjlighet att stärka vår position inom virtualiserade Cloud-lösningar, där säkerheten är en viktig komponent, säger Jim Carlsson, VD på Clavister.

Det initiala formella samarbetet annonserades tidigare i ett pressmeddelande den 9 juni 2015, utan att det då kunde anges att Nokia Networks var partner.