Elza Dunkels
Elza Dunkels (till vänster), Umeå universitet, är en av de medverkande talarna under konferensen Digital turist.

Sensorer för bättre hälsa

Sensorer på kroppen som trådlöst skickar information i realtid om en patients rörelsemönster, och sensorer för att lokalisera prostatacancer var några tekniska landvinningar som visades upp av Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, vid en presentationsdag den 21 oktober.

Gemensamma krafter från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet inom
Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, gör den norrländska forskningen nationellt konkurrenskraftig. Den 21 oktober samlades forskarna för att presentera pågående projekt och utbyta erfarenheter.

– Våra projekt har som mål att leda till produkter och affärsidéer inom sjukvården och till tillväxt i norra Sverige, säger Olof Lindahl, professor i medicinsk teknik vid Umeå universitet och föreståndare för CMTF.

På måndag möttes forskarna på Folkets hus i Umeå för en workshop kring de 26 pågående projekten med muntliga presentationer och en postersession.

Rörelseanalys

Ett av Umeåprojekten handlar om en portabel utrustning för mätning och analys av ledrörelser.  Rörelseanalys är nödvändigt vid bedömningen, behandling och uppföljning av sjukdomar som påverkar vår rörelseförmåga, till exempel efter höft- knä- och fotledsoperationer. I dag görs denna analys visuellt, ofta i rörelselaboratorier.

– De stora fördelarna med vårt nya system är att det är portabelt, billigt och användarvänligt. Patienten fäster små sensorer med hjälp av kardborreband på kroppsdelarna. Dessa sensorer skickar sedan trådlös information till en dator. På så sätt kan patienten röra sig fritt hemma samtidigt som sjukvårdspersonal följer rörelsemönstret via datorn i realtid, berättar Olof Lindahl.

Metoden för mätning och analys av ledrörelser demonstreras på workshopen.

Upptäckt av prostatacancer

Ett annat projekt, som drivs av Luleå tekniska universitet, handlar om en förbättrad diagnostik av prostatacancer. Sjukdomen har fått mycket uppmärksamhet då den är vanlig men svår att diagnostisera och behandla. Flera av de metoder som används idag brister i tillförlitlighet. Projektet syftar till att utveckla en kombinationssensor för att kunna lokalisera cancer i prostatan med förhoppningen att det ska bli ett säkert och gott alternativ till vävnadsprover eller PSA-prov.

Centrumbildning

CMTF startade år 2000 med hjälp av EU-medel med målet att samordna forskning inom medicinsk teknik och fysik i norra Sverige. Verksamheten bygger på ett samarbete mellan forskare vid Umeå universitet, Luleå tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting. Forskningen är tvärvetenskaplig och täcker allt från medicin, kemi, fysik, biologi, till teknik, data, IT mät-och systemteknik. I dag är cirka 150 personer anknutna till centrumbildningen.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 22 oktober, 2013Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

22 oktober, 2013