Älvsbackabron

Sensorer gör träbron smart

Sensorer från vanliga smarta telefoner får ny användning. Forskare tänker använda sensorerna för att registrera rörelser och påverkan av vindstötar och gångtrafik på Älvsbackabron i Skellefteå, som är Nordens längsta snedstagsbro i trä.

Förväntningarna på resultaten från forskningsprojektet Smart Träbro i Smart Stad är höga hos Martinsons, som konstruerat och levererat bron.

– Vi kommer snart bygga ännu längre broar och då kommer det här projektet att bli till stor nytta, säger Peter Jacobsson, utvecklingschef på Martinsons Träbroar och även en av konstruktörerna bakom Älvsbackabron.

De fem sensorsystem som monterats ska leverera data om påverkan från omgivningen, som till exempel vindstötar och gångtrafik. Dessutom ska effekter från årstidernas växlingar mätas över tidsperioder så långa som tio år. Forskningsprojektet drivs av SP Trätek tillsammans med Luleå Tekniska Universitet.

– Resultaten kommer att ge leverantörerna möjlighet att garantera kvalitet på ett helt nytt sätt och göra att framtidens träbroar blir ännu bättre, berättar Olle Hagman, professor i träproduktutveckling på Luleå Tekniska Universitet. 


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 23 mars, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

23 mars, 2012