Knowit lunchseminarium
Med under lunchseminarium hos Knowit om projektledning var Mia Larsson, Ålö, Karin Hedlund, Umeå Energi, Lars Sandström, Knowit, Fredrik Ragnarsson, Umeå kommun, Leif Oskarsson, Volvo IT, och Stina Ruuth, Knowit.

Siktar på lyckade projekt

God kommunikation och tydliga mål är två viktiga faktorer bakom ett lyckat projekt. Knowit bjuder in till lunchseminarium om projektledning med deltagare från såväl företag som offentliga sektorn.

Att träffas över en lunch för ett kort seminarium om en aktuell fråga är något som
Knowit
i Umeå gärna satsar på. Nyligen bjöd man in till ett seminarium i sina lokaler om projektledning, ett uppskattat ämne som lockade ett femtontal deltagare.

 – Det här är ett bra sätt att kunna träffa kunder och lyfta upp viktiga ämnen, förklarar Urban Holmgren, Knowit, när han hälsar välkommen till seminariet som pågår under en förlängd lunch.

Lyckade förutsättningar

Stina Ruuth och Lars Sandström, båda från Knowit, tar deltagarna med i ett samtal om hur ett projekt bör genomföras för att få så lyckade förutsättningar som möjligt.

När deltagarna under lunchkonferensen i en kort övning får dela med sig av faktorer som kan göra ett projekt tungrott enas de om några centrala punkter. Bristfällig kompetens och kommunikation, otydliga aktiviteter och dåligt definierade mål samt en projektledning som inte räcker till är några av svårigheterna som deltagarna pekar på.

Många bollar i luften

– Projektledaren måste klara av att ha många bollar i luften. Då är det viktigt att projektledaren sätter av mycket tid i planeringsfasen, förklarar Stina Ruuth.

Men för att ett projekt ska bli lyckat är det också viktigt att projektmedlemmarna har ett engagemang. Det kan uppnås genom att alla är med och bestämmer ramarna för projektet, konstaterar man.

– Den som säger att man inte har tid med att låta alla vara med och bestämma biter sig själv i svansen. Det är viktigt att ta den tiden, fortsätter Stina Ruuth.

Både Stina Ruuth och Lars Sandström betonar att allt fler vågar vara kritiska idag mot projekt som inte fungerar.

– Det är vanligare nu att ifrågasätta möten än vad det var för fem år sedan, säger Lars Sandström.

Så fortsätter samtalet i ytterligare någon halvtimme innan det är dags att bryta upp och var och en ger sig tillbaka till sina arbeten. För Knowit återstpr att planera för nästa lunchseminarium.

Text och foto: Mikael Hansson