Veronica Augustsson intervjuas av Bloomberg

Skellefteå-app bäst i Sverige

Appen Mitt Skellefteå kammade hem första priset i den prestigefyllda tävlingen Guldlänken. Priset delades ut under konferensen Offentliga rummet. På plats fanns både representanter från Skellefteå kommun och företaget Hello Future, som utvecklat appen.

Bakom utvecklingen av
Mitt Skellefteå
står det Skellefteåbaserade företaget Hello Future som våren 2012 på uppdrag från Skellefteå kommun och i samarbete med företagen Visma och Frostware byggde en hybridlösning, ett ramverk som fungerar i de flesta smarta telefoner av IPhone- eller Androidtyp.

– Utmaningen var att hitta en effektiv och framtidssäker väg för Skellefteå kommun att leverera tjänster via medborgarnas mobiler utan att hamna i en fälla där man är beroende av en leverantör för att utveckla nya tjänster, säger Hello Futures VD Leif Rehnström.

– Mobilen är ju vår mest personliga plattform. Därför var det viktigt att användarna ska kunna anpassa ”Mitt Skellefteå” med just de tjänster som är relevanta för en själv, fortsätter Leif.

Kostnadsfri mobil tjänst

Appen är en kostnadsfri mobil tjänst för smarta telefoner som bygger på en mix av det bästa både från mobil- och från webbteknik. I dagsläget finns flera av Skellefteå kommuns tjänster kopplade till denna app. Det handlar bland annat om källsortering, olika öppettider, skidspårsinformation och en helt unik interaktiv skolmattjänst, där eleverna direkt efter lunchen kan tycka till om maten på sin skola.

– Vårt mål är att göra vardagen enklare för alla som bor i Skellefteå kommun, säger Per Dinborn, verksamhetsstrateg vid Skellefteå kommun. Att ha den här appen i telefonen är som att ha kommunen i fickan, konstaterar Per Dinborn.

Bättre e-service

Juryn för Guldlänken tycker att Skellefteå kommun har tydliga mål för utvecklingen av sin medborgar- och kunddialog, bättre e-service samt enklare tillgång till kommunal information, vilket ska ske med verksamhetsutveckling med stöd av it. Basen är en välutvecklad kundtjänst och kring denna har man byggt olika kanaler och tjänster.

Juryn menar att Skellefteå är ett intressant exempel på hur en kommun framgångsrikt, strategiskt och långsiktigt kan arbeta med att utveckla sina medborgarrelationer med många kompletterande kanaler. Den senaste kompletteringen är en app som egentligen är ett skal som medborgarna kan fylla med ett önskat urval av kommunens egna och andra leverantörers tjänster. Det är inte appen i sig, utan helheten i form av framgångsrika kompletterande kanaler, som är det som juryn premierar.

– Vi är medvetna om att kraven på personligt anpassad service och tjänster hela tiden ökar, och idag förväntar sig människor helt enkelt att kunna ta del av många tjänster direkt och under dygnets alla timmar, var de än befinner sig, säger Marie Larsson, chef för kvalitet och förnyelse i Skellefteå kommun.

Tävlingen Guldlänken premierar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen till nytta för medborgare och företag. Vinnaren får bland annat ett "spridningsstöd" värt 100 000 kronor.  Tävlingen arrangeras av VINNOVA, E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Offentliga Rummet.