Skellefteå Kraft Fibernät har utsetts till Årets Stadsnät.

Skellefteå hyllas för bredband

Västerbotten hyllas för bredbandsutbyggnad av Svenska Stadsnätsföreningen. Skellefteå Kraft Fibernät utses till “Årets Stadsnät” och Robertsfors kommuns projektledare Per Alm utses till “Årets Bredbandsfrämjare”.

Under Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens i Jönköping 21-22 mars 2017 utnämndes Skellefteå Kraft Fibernät till “Årets Stadsnät”, och Robertsfors kommuns projektledare Per Alm utsågs till “Årets Bredbandsfrämjare”.

Nomineringen för Skellefteå Kraft Fibernät lyder:

”I Skellefteå har stadsnätet haft modet att ta nya grepp för att höja kvaliteten i nätet. Genom att organisatorisk skilja på drift och nätutbyggnad visar Skellefteå Kraft Fibernät att det inte bara handlar om att bygga nät, utan även om att driva det på ett kvalitetssäkert sätt. Med initiativet att tillsammans med stadsnätsägarna i Piteå och Luleå aktivt arbeta för att finna förbättringsområden och med ambitionen att senast 2018 vara regionalt ledande inom driftsäkerhet visar Skellefteå Kraft Fibernät att de sätter driftssäkerheten i första rummet.”

Priset delades ut vid Svenska stadsnäts föreningsstämma på tisdagskvällen.

– Vi är både stolta och glada över priset. Vi ser det som ännu ett kvitto på att vi gör rätt saker i Skellefteå. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att inget är så bra att det inte kan bli bättre. I vår bransch går utvecklingen snabbt och det är därför viktigt att hela tiden utvecklas, säger Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät AB.

Skellefteå Kraft har använt sig av tjänster från Umeåföretaget COS Systems. Nätet driftas med COS Business Engine sedan 2009 och COS Servize Zones används i den senaste utbyggnaden av nätet. Läs mer i artikeln Enklare för Skellefteåbor att få bredband.