Skellefteås sjätteklassare får möjlighet till digital skapande och programmering i samarbete spelfestivalen Nordsken. Bilden från Nordsken 2017.
Skellefteås sjätteklassare får möjlighet till digital skapande och programmering i samarbete spelfestivalen Nordsken. Bilden från Nordsken 2017.

Skellefteås sjätteklassare får digitalt skapande på schemat

IT-branschen har stort behov av ny kompetens. Programmering för Skellefteås sjätteklassare kanske kan ge effekt på sikt.

Många startup-bolag och IT-företag vittnar om svårigheten att få tag på nya utvecklare. Kanske kan på sikt ett projekt i Skellefteå vara en dellösning. Ett unikt samarbete mellan skolkontoret, näringsliv och starka ideella krafter har mynnat ut i att Skellefteå kommuns sjätteklassare bjuds in till en aktivitet för programmering och digitalt skapande under vårterminen 2018 med avslutning under spelfestivalen Nordsken.

– Vi stödjer initiativet för att det är viktigt att skapa intresse kring digitalisering, IT och programmering bland unga. Genom att evenemanget sker i skolans regi främjas jämlikhet och likvärdighet då man når även de som inte redan är intresserade av området, säger Maria Hurtig, representant för Skellefteå Digital Alliance.

Stark IT-tradition

– Skellefteå har en stark tradition av IT-företag och vi vill givetvis att det ska vara så i framtiden också. Därför är det ett viktigt mål för oss att öka intresset för IT hos ungdomar, att de ska vilja utbilda sig och stanna kvar i Skellefteå, fortsätter Maria Hurtig.

Skellefteå ligger långt fram i digitaliseringen och införde tidigt programmering i för- och grundskola. Ett väl etablerat samarbete med Kodcentrum har stärkt upp utbildningen inom programmering som också, sedan några år tillbaka, erbjudit kodstugor kvällstid i samarbete med Skellefteå Digital Alliance.

Eleverna kommer under våren få ta fram idéer kring för ett smart samhälle genom digitalt skapande och programmering som är kopplat till innovation.

– Vi är väldigt glada att vi får stå värd för detta. Spel, kultur och kreativitet är grunden för vårt event och ett samarbete av detta slag stärker upp detta ytterligare samtidigt som vi får en starkare koppling till civilsamhället, säger Johan Linder, projektledare för Nordsken.

Spelfestivalen Nordsken arrangeras 10-12 maj 2018.