Peter Kocsis och Staffan Wikström
Peter Kocsis, regionchef för Atea Norr, och Staffan Wikström, platschef för Atea i Umeå och Örnsköldsvik, kan glädja sig åt ännu en ny affär. Denna gång med skogsägarna Norrskog.

Skogsägare får it-stöd av Atea

Fungerande it-system är ett måste inom de flesta branscher. Det gäller inte minst för skogsnäringen där skogsägarföreningen Norrskog nu får stöd av Atea med it-support.

Det stöd som Atea levererar till skogsägarföreningen Norrskog utgörs av en servicedesklösning som omfattar såväl hårdvara som konsulttjänster. I takt med att antalet it-relaterade system, och därmed it-systemens betydelse för verksamheten, ökar, blir behovet av en tillgänglig supportfunktion allt viktigare.

Inom ramen för avtalet ska Atea leverera en lösning för att hantera Norrskogs omkring 700 servicedeskärenden per år. Utöver support för Norrskogs teknikplattform innebär det att erbjuda en bemannad helpdesk samt servicetelefon utanför ordinarie öppettider. I servicedesken hanteras alla ärenden som rör störningar i it-infrastrukturen.

Ateas servicedeskerbjudande innefattar bemannad support dygnet runt, året om och kan ta över hela eller delar av ett företags servicedeskfunktion. Atea hanterar, registrerar samt mäter och följer upp alla ärenden i ett överenskommet system.