Katarina Martinsdotter Frohm
It-bolagen ropar efter fler medarbetare men antalet utbildade räcker inte till. Katarina Martinsson Frohm, utvecklingsledare på Folkuniversitetet, vill att fler ansöker till yrkeshögskoleutbildningar inom it och data.

Skriande brist på utvecklare

Trots att it-branschen ropar efter utvecklare finns det platser lediga på yrkeshögskolornas utbildningar. Skolorna söker nu med ljus och lykta efter fler som vill utbilda sig till utvecklare och programmerare.

Smarta telefoner, uppkopplade bilar, klockor med datorer och läsplattor. Tekniken går snabbt framåt och för att hänga med har it-bolagen ett skriande behov av nya medarbetare. Många rekryteras från universitetetens utbildningar, en annan väg är via yrkeshögskolor, men antalet nyutbildade räcker inte till för att täcka efterfrågan.

– Det finns ett stort behov hos näringslivet efter nya medarbetare. Det visar en kartläggning som nyligen gjordes i Umeå där it-företagen säger att de behöver anställa upp till 1 100 nya medarbetare inom tre år, säger Katarina Martinsdotter Frohm, utbildningsledare på Folkuniversitetet i Umeå.

Program för apputveckling

Folkuniversitetet i Umeå är en av flera utbildningsanordnare som ger yrkeshögskoleprogram för blivande utvecklare och programmerare. Inför hösten finns exempelvis ett program för
applikationsutveckling för mobila enheter
som löper över tre terminer. 

Företagen är mycket intresserade av utbildningen, enligt Katarina Martinsdotter Frohm. De ställer upp med lärare och praktikplatser, och it-företag som Dohi, Sogeti och Teknikhuset sitter även med i ledningsgruppen för utbildningen. Dessutom har Acino, Metria och Cinnober erbjudit praktikplatser för de studerande.

Svårt att rekrytera

Men trots det stora behovet och att många är inblandade är det svårt att rekrytera studenter till programmet och flera av utbildningsplatserna riskerar att stå tomma när höstterminen börjar, berättar Katarina Martinsdotter Frohm.

En av orsakerna är de tuffa antagningsvillkoren. Utbildningen för apputvecklare är krävande och yrkeshögskolornas nationella krav på kunskaper i programmering från gymnasieskola gör att många faller bort, eftersom det är få som läst sådana kurser på gymnasiet. 

– Som det ser ut nu kommer vi ändå att starta utbildningen med ett tiotal studenter. Det är egentligen för få för att det ska gå ihop ekonomiskt men vi tror ändå på detta, säger Katarina Martinsdotter Frohm.

Text och foto: Mikael Hansson