Kongsberg Algoryx
Bilden visar hur simuleringsteknik kan användas i utbildning av operatörer. Bild: Kongsberg Maritime med tillstånd.

Skriver miljonavtal för simulatorer till havs

Umeåföretaget Algoryx Simulation har skrivit på ett femårigt avtal med norska Kongsberg Maritime för fortsatt utveckling av simulatorsystem till sjöss. Avtalet uppgår till minst 16 miljoner kronor.

Simulatorer är idag en väsentlig del i utbildning inom sjöfart och även alltmer viktigt för utveckling av ny teknik och prototyper. Det kan gälla ankarhantering, navigering, dynamisk positionering, kranarbeten och många andra komplexa och riskabla processer till havs.

Avtal på 16 miljoner kronor

Det nya avtalet ger en fortsättning på ett samarbete som
Algoryx Simulation
och
Kongsberg Maritime
redan haft i åtta år. Samarbetet har nu säkrats för en ny period av forskning och utveckling över fem plus fem år. Avtalets värde uppgår till minst 16 miljoner kronor de första fem åren och kan utökas med tilläggsavtal.

Kärnan i Algoryx fysiksimulering är produkten AgX Dynamics som klarar av att lösa miljontals ekvationer i realtid, vilket gör det möjligt att simulera samverkande mekaniska komponenter i stora marina system, såsom vajrar, kedjor, vinschar, ankare, kranar och motorer. Simuleringarna är samtidigt fullt integrerade med vind- och vattendynamik samt fartygshydrodynamik.

Enormt värde

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Kongsberg Maritime under de senaste åtta åren och vi är verkligen glada över att kunna fortsätta detta arbete. Det har gett ett enormt värde för utvecklingen av AgX Dynamics, säger Kenneth Bodin.

– Samtidigt är jag övertygad om att vår teknik, när den används i träningssimulatorer för operatörer, har bidragit till säkerhet till havs och minskat antalet olyckor samt gjort många operationer mer effektiva och ekonomiska.

Oöverträffad prestanda

Kongsberg Maritime menar också att samarbetet mellan de två företagen haft stor betydelse för utveckling av simulatorer.

– Vi har fått en oöverträffad simuleringsprestanda från Algoryx Simulations motor vilket bidrar till kvalitet och stabilitet i våra marina träningssimulatorer, säger Erik Hovland, chef för simuleringar inom Kongsberg Maritime.

– Avtalet gör att vi kan finjustera precisionen i våra simulatorer och anpassa dem till framtida förfrågningar på avancerad utbildning.
 

Filmen nedan visar en simuleringsplattform från Kongsberg Maritime