Janne Larsson
Janne Larsson, vd för Umeåföretaget Upkeeper, kan glädja sig åt att Region Halland nu sparar stora energikostnader med Upkeepers system. Foto: Mikael Hansson.

Släckta datorer ger miljonbesparing

Med Umeåföretaget Upkeepers teknik sparar Region Halland en miljon kronor årligen när 6500 av regionens datorer automatiskt stängs av efter arbetsdagens slut.

En förstudie visade att det fanns stora möjligheter att förändra Region Hallands it-miljö för att spara energi och minska elkostnader genom att datorerna stängs av och väcks automatiskt.

– Innan energisparåtgärderna genomfördes var det bara hälften av datorerna som stängdes av manuellt. Det innebär ca en miljon kronor mindre energinota per år, säger Thomas Segerlind, Avdelningschef IT Klienter och Skrivare inom Region Halland.

Alla Region Halland-datorer omfattas av upKeeper Energy oavsett var de används, på arbetet, i hemmet eller på resa. Undantag görs för så kallade 24/7-datorer som används i dygnet-runt verksamheter.

Fakta om Upkeeper

upKeeper Solutions AB är ett svenskt programvaruföretag som grundades hösten 2007 och har sitt säte i Umeå. Företaget utvecklar och säljer högkvalitativa lösningar inom området System Management och Desktop Deployment. upKeeper automatiserar och effektiviserar hanteringen av datorer i företag och organisationer.

Med upKeeper har över 100 slutkunder automatiserat hanteringen av närmare 100 000 datorer.