Hololens är ett exempel på smarta glasögon som kan förstärka verkligheten med lager av digitala data. Thnx Innovation ska undersöka hur augmented reality kan stärka framtidens butiker.
Hololens är ett exempel på smarta glasögon som kan förstärka verkligheten med lager av digitala data. Thnx Innovation ska undersöka hur augmented reality kan stärka framtidens butiker.

Smarta glasögon i framtidens butiker

I framtidens butiker kan den fysiska och digitala världen smälta samman. Något som startup-bolaget Thnx kommer att undersöka mer.

Thnx Innovation från Umeå har fått stöd av innovationsmyndigheten Vinnova för att utveckla en funktion som gör det möjligt att låta fysiska butiker bli mer digitala.

Under flera år har e-handeln haft ett stort försprång genom att den kan använda stora datamängder, smarta algoritmer och smartare produktplacering.

– Vi vet att dagens butiker är under hård press från digitala konkurrenter. I en framtid där det virtuella förstärker var och ens vardag kan den balansen återställas, säger Richard Lindberg, vd på Thnx.

Augmented reality i fysiska butiker

Thnx har under 2017 arbetat med en produkt baserad på sammansatt verklighet, augmented reality, AR, med målsättningen att hitta tillämpningar för framtidens butiker. AR är en teknik som gör det möjligt för digitala objekt att samspela med den verkliga världen. Genom att användaren betraktar världen genom en digital skärm eller ett par smarta glasögon kan upplevelsen förstärkas med intelligens och digitala verktyg.

I ett examensarbete som genomfördes våren 2017, i samarbete med Childrenshouse, tog Thnx fram en prototyp på ett gränssnitt för produkten och nu har man fått pengar från Vinnovas utlysning Innovativa Startups för att fortsätta arbetet.

– I ett skede där den fysiska detaljhandeln får färre och färre besökare, att inte försöka skapa en bättre upplevelse genom digitala verktyg ter sig snudd på galenskap, säger Simon Nordberg, VD på ChildrensHouse.

I första hand kommer Thnx ta fram och testa en funktion för försäljning av relaterade produkter, liknande den motsvarande digitala versionen som är en väl etablerad funktion inom e-handeln, enligt konceptet ”har du köpt den här kanske du vill köpa den här”.

Samarbete med fysiska butiker

– Vi samarbetar gärna med lokala aktörer i Umeå som vi kan genomföra det här projektet med. Så är man intresserad av att vara med och hjälpa till att skapa framtidens butiker får man gärna höra av sig. Särskilt butiksägare som är intresserade av att vara med och påverka hur konsumenterna handlar i framtiden, säger Magnus Jonsson, projektledare för AR-satsningen.

Den långsiktiga målsättningen är att skapa framtidens butiker genom att smälta samman den fysiska och digitala världen.