CGI:s satsning Hidden City som med Microsoft Hololens visar dolda rör och ledningar i marken väckte stort intresse på Microsoft Techdays.
CGI:s satsning Hidden City som med Microsoft Hololens visar dolda rör och ledningar i marken väckte stort intresse på Microsoft Techdays.

Smarta glasögon ser genom marken

Under Microsoft Techdays var intresset stort för att pröva de smarta glasögonen Hololens. CGI visade hur tekniken kan användas för att se dolda ledningar i marken.

Visst var det lite hisnande för deltagarna på Microsoft Techdays som med smarta glasögon plötsligt kunde se stora hål öppna sig i golvet. Det hela var en demonstration av CGI som med Microsofts glasögon Hololens utvecklat en metod för att upptäcka dolda rör och ledningar i marken. Något som kan användas vid reparationer i stadsmiljö.

Vid installation eller reparation av underjordisk infrastruktur, som allmännyttiga rör eller kablar, arbetar kommuner och myndigheter ofta i blindo. Kartor kan vara felaktiga eller föråldrade om de alls finns. Utöver störningar för medborgarna som avbrott och förseningar, skapar det stor ineffektivitet både avseende tid och kostnader.

Visar rör i marken

CGI:s satsning ”Hidden City” kan med hjälp av Microsofts Hololens tillsammans med kartor och geografiska informationssystem visa en exakt underjordisk bild av var rör och ledningar ligger i marken. Det kan nu användas i Kiruna i samband med flyttningen av hela staden när LKAB:s gruva växer.

Tekniken att addera bilder till verkligheten genom Microsoft Hololens gör det möjligt att visualisera till exempel vatten- eller fjärrvärmeledningar som ligger under marken. Hologramtekniken lägger till realistiska visualiseringar på den ”verkliga” bild som ögat ser, och i kombination med noggrann positionering kan det utvecklas till ett bra hjälpmedel. Läckor i ledningar blir lättare att lokalisera och det går att gräva med större precision än tidigare.

– Vi är glada över att vara med och förenkla Kirunas omvandling. Med ny teknik uppstår många outforskade möjligheter, men jag hade inte kommit på den här idén till innovation utan den lokala närheten till kommunen. Det finns mycket att vinna på att hantera den underjordiska infrastrukturen med större precision och proaktivitet, säger Robert Ylitalo, chef för affärsutveckling på CGI i norra Sverige.

Nya affärsmöjligheter

Under Microsoft Techdays i Kista visade han och andra från CGI hur långt tekniken kommit, något som väckte stort intresse bland deltagarna.

– Det är viktigt att fånga de erfarenheter och innovationer som uppstår ur Kiruna stadsomvandling och omvandla dem till affärer. Det breddar vårt näringsliv. Att CGI tar steget att använda stadsomvandlingen som grund för innovation är positivt för Kiruna kommun, säger Kristina Zakrisson, kommunalråd.