Magnus Torrkulla
Magnus Torrkulla är ny IT-chef för Umeå Energi. Blir därmed Umeå trogen efter 15 år inom finansiell IT, senast på företaget Cinnober.

Smarta hem och digitalisering inspirerar ny IT-chef

Smarta hem i en uppkopplad stad med en elbransch som står inför stora förändringar med digitaliseringen. Utmaningarna är många, men Magnus Torrkulla, ny IT-chef på Umeå Energi, gillar verkligen läget.

– Elbranschen är i stor förändring. Den är idag som finansiell IT var 2002, 2003. Vi ser ett stort paradigmskifte. Vattenfall stänger ner Ringhals, Testla visar upp sin Superwall och mikroproducenter tar vara på solenergi, säger Magnus Torrkulla.

– Det gäller för energibolagen att anpassa sig till detta.

Magnus Torrkulla är laddad inför sitt nya jobb som IT-chef på Umeå Energi. Hans rötter är rotade i staden. Han växte upp i västra stadsdelarna, utbildade sig som systemvetare vid Umeå universitet och utvecklade första webben för Folkbladet och den då mycket populära radannonstidningen Blänkaren.

Men efter 15 år inom finansiell IT på bolag som Cinnober, Lehman Brothers och japanska Nomura, alla med kontor i Umeå, vill han nu pröva nya utmaningar i en annan bransch. Fast delvis är det kanske inte så nya utmaningar, rättar han sig själv. Efter att ha varit djupt involverad i hur digitalisering förändrat finansiell handel och världens aktiebörser ser han nu hur även energibranschen står inför utmaningar med nya digitala tjänster.

Mikroproducenter

En ny trend är exempelvis hur hushåll själva i framtiden kan bli elproducenter, så kallade mikroproducenter. Nyligen visade bilföretaget Tesla upp sin batteriproduktion som enligt bolaget ska revolutionera elmarknaden. Med superwalls, som de nya batterierna kallas, ska hushåll och företag kunna lagra energi från egna solpaneler.

– Som energibolag är det fantastiskt att det utvecklas nya saker. Vi konkurrensutsätts men det ger oss också nya möjligheter, säger Magnus Torrkulla med sin trygga stämma.

– Som energibolag kan vi exempelvis vara med och säkerställa att det fungerar samhällsmässigt när mikroproducenter blir fler.

Smarta hem en utmaning

Den förändring som hushåll står inför är en av frågorna som Magnus Torrkulla lyfter fram inför framtida utmaningar. Det ingår i det som brukar kallas smarta hem, något som redan idag är på väg att bli en realitet. Smarta elmätare finns snart i alla hem och Magnus Torrkulla menar att ett energibolag som Umeå Energi har mycket att bidra med när den nya tekniken kommer in i hemmen, inte minst om fler blir mikroproducenter.

– Hushållen behöver kontroll på hur mycket el som de producerar och hur mycket som går ut till försäljning, där måste det finnas en IT-infrastruktur.

– Vi har också möjlighet att visa kunder hur deras förbrukning ser ut över dygnet. De kan då jämföra sin förbrukning med vad som är normalt för en liknande familj.

– Smarta lösningar behövs för styrning av energihantering och vi kan också skräddarsy lösningar för stora aktörer som landsting och tillverkningsindustrier.

Den smarta staden är också ett begrepp som Magnus Torrkulla kan se framför sig inom de kommande åren.

– Där kan vi bidra med infrastruktur för bredbandet och delta i forskning och utveckling.

Smarta lyktstolpar

Ett exempel bland flera som Magnus Torrkulla nämner är smarta lyktstolpar. Redan idag driftar Umeå Energi stadens lyktstolpar men skulle de också kopplas upp mot internet kan ännu fler tjänster utvecklas. För en stund tillåter sig Magnus Torrkulla att bli riktigt visionär.

– Uppkopplade lyktstolpar kan visa om det är halka. Och tänk om det fanns sensorer i alla barnkläder och mottagare i lyktstolparna. Då skulle lamporna kunna börja blinka när ett barn kommer springandes för att varna bilister.

Laddstolpar för elbilar

Fast allt detta är exempel som ligger lite längre fram i tiden. Mycket närmare är laddstolpar i stadsmiljön.

– Ja, Umeå Energi jobbar aktivt med laddstolpar för elbilar och elfordon. En intressant fråga är IT stöd för laddning av bilar. Hur kommer den att se ut när fler börjar ladda?

Så nog räcker utmaningarna till för den nye IT-chefen på Umeå Energi. Magnus Torrkulla menar själv att han ser fram mot att få fokusera på Umeå Energis mer lokala område än den internationella verksamhet han stod i under tiden med finansiella IT-bolag som Cinnober, Lehman och Nomura.

Chicago, Frankfurt, New York och Londons metallvarubörs har varit Magnus Torrkullas tidigare marker. Nu blir det mer närliggande, något som han uppskattar efter alla år av resor runt om i världen, bland annat som teknisk chef i Europa för delar av Nomuras finansiella IT-system.

Umeå blir han fortsatt trogen.

Text och foto: Mikael Hansson