GoEco
Fredrik Jonsson, Lisa Bylund, Oskar Mothander och Emma Landfors (inte på bild) har utvecklat tjänsten GoEco som hjälper dig resa miljövänligt.

Smarta miljöresor ger designpris

Intuitivt och lustfyllt, utbrast juryn, och gav första pris i tävlingen Design Open 2009 till fyra Umeåstudenter för deras mobiltjänst GoEco, som lockar till mer miljövänligt resande.

Uppgiften i den nationella tävlingen
Design Open, anordnad av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, var att finna en smart lösning på frågan ”Vad kan påverka människors vilja att resa miljövänligt?”. I hård konkurrens med övriga 65 bidrag togs första priset hem av de fyra studenterna Fredrik Jonsson, Lisa Bylund, Oskar Mothander och Emma Landfors på
civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
vid Tekniska högskolan, Umeå universitet.
Programmet har också en sajt som drivs av studenterna själva på
Interaktion.nu.

Intuitivt och lustfyllt

Studenternas bidrag vann tävlingsjuryns gillande och med juryns motiveringar som "ett kraftfullt koncept för livsstilspåverkan", "exceptionellt väl genomförd projektpresentation" och "enkla, intuitiva och lustfyllda gränssnitt" hyllades Umeåstudenterna som segrare.

GoEco screenshot 

Bilden ovan visar en del av tjänsten GoEco för mobiltelefoner där den resandes miljöpåverkan mäts genom vilka dagliga transporter man har med bil, buss, cykel och gång.

GoEco är en tjänst för mobiltelefoner där miljöpåverkan mäts genom att man kan mäta sina dagliga transporter med bil, buss, cykel och gång.

– Det är en väldigt enkel tjänst som man startar upp i telefonen. Huvudsyftet är att få folk att se den mer miljörelaterade aspekten, men du som privatperson kan också få en direkt  hälsomässig och ekonomisk vinning av tjänsten, säger Fredrik Jonsson, en av studenterna bakom tjänsten.

GoEco går ut på att användaren laddar ner en applikation till sin mobiltelefon som tar reda på hur användarens dagliga transporter påverkar miljön. För att kunna följa på vilket sätt resorna görs kommer användarens hastighet beräknas med hjälp av mobilens GPS. Hastigheterna jämförs sedan mot en anpassningsgraf för bil, buss, cykel och gång. På så sätt avgörs vilket transportmedel användaren utnyttjar.

För att skydda användarens integritet sparas de geografiska uppgifterna endast temporärt i mobilens applikation för att uträkningar ska kunna göras.

Hälsa och privatekonomi också viktigt

Även om miljöaspekten är den viktigaste delen kan applikation även ge information om hälsa och ekonomi.

– Vi tänkte att det kanske inte räcker med miljösynpunkten för att nå ut till alla, så vi valde också att lägga på en hälsoaspekt och en ekonomisk aspekt, förklarar Lisa Bylund.

Tjänsten kopplas till en hemsida där användaren kan följa upp hur mycket koldioxidutsläpp olika buss- och bilfärder genererat, hur mycket kalorier man förbränt genom att gå eller cykla och hur mycket pengar man lagt ut på bensin och bussbiljetter.

Design Open 2009
arrangeras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign i samarbete med Energimyndigheten, Vattenfall, Vägverket, Mittuniversitetet, Chalmers, KTH och Design i Västernorrland.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 17 mars, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

17 mars, 2010